Deze week je examen halen?


Check beschikbaarheid

NEN 3140 cursus

Heb je een vraag? +31 (0)88 - 123 0 888
NEN 3140  VP & VOP cursus

Wie zorgt er binnen jouw bedrijf voor dat er een fitting wordt vervangen in een kapotte lamp, wie onderhoudt de elektrische apparaten? Oftewel wie is er aangewezen tot ‘vakbekwaam persoon’? In de Arbo-wet staan protocollen over de werkzaamheden rondom elektriciteit en elektrische apparaten. NEN 3140. Dit protocol is een werkinstructie waarin beschreven wordt wie wat mag doen door middel van een aanwijsbeleid. Een werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht om er alles aan te doen om zijn werknemers een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden. De werkgever biedt hierbij zijn personeel de nodige bijscholing en of informatie om zijn of haar werkzaamheden in alle veiligheid uit te kunnen voeren, dit moet hij ook aan kunnen tonen. Met de cursus NEN 3140  krijg je kennis en inzicht over hoe je werkt met elektrische apparaten, schakelkasten en groepenkasten en de gevaren die daarbij kunnen komen kijken.

Voor wie is de NEN 3140 cursus bedoeld?

Werk jij met, of in de buurt van elektrische installaties en ben jij de persoon die de veiligheid en werkzaamheid van deze apparaten en installaties beheert en controleert. Of werk je bijvoorbeeld in de bouw en komt het zo nu en dan eens voor dat je een stopcontact moet plaatsen? Ben je misschien conciërge op een school of binnen een andere instantie? Dan is het raadzaam om de cursus NEN 3140 bij ARBO centrum te volgen.

NEN 3140 VP of VOP?

Bij ARBO centrum hebben wij 4 varianten op de cursus NEN 3140.

NEN 3140 VP:

De VP staat voor Vakbekwaam Persoon, heb je deze cursus succesvol afgerond, dan kun je zelfstandig werken en onderhoud verrichten aan elektrische apparaten onder spanning. Wij bieden de cursus NEN 3140 VP Basis en de herhalingscursus.

NEN 3140 VOP:

De VOP staat voor Voldoende Onderricht Persoon, met dit certificaat mag je onder toezicht van een VP’er onderhoud en werkzaamheden verrichten aan elektrische apparaten onder spanning. Ook de VOP bieden wij als basiscursus en als herhalingscursus.

Hoe zien de cursussen omtrent NEN 3140 eruit?

Tijdens de cursus leer je de gevaren en risico’s kennen die van toepassing zijn op het werken met elektrotechnische installaties. Je leert deze gevaren en risico’s beperken en elektrotechnische handelingen zelfstandig en veilig uitvoeren. Alle NEN 3140 cursussen duren bij ARBO centrum één dag en zijn verdeeld in meerdere modules, deze onderdelen worden afgesloten met een toets. De certificaten van zowel VP als VOP is 3 jaar geldig en moet elke drie jaar herhaald worden.