Ontruimingsoefeningen

Het regelmatig houden van ontruimingsoefeningen helpt bij het waarborgen van veiligheid binnen de organisatie. In het bijzonder voor de aanwezige BHV’ers is een ontruimingsoefening ontzettend waardevol. Niet voor niets raden wij aan om minstens jaarlijks een complete ontruimingsoefening te houden. Idealiter nog vaker. 

Informatie aanvragen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Waarom ontruimingsoefeningen?

De BHV’ers van het bedrijf zijn de medewerkers die de ontruiming in goede banen moeten leiden. Hier zijn zij op getraind. Zij beschikken dus over de noodzakelijke kennis, maar het is belangrijk om deze kennis met regelmaat te herhalen. Zo blijft de kennis actueel en zijn BHV’ers in staat om de ontruiming zo goed mogelijk uit te voeren als dit moment aanbreekt. Het is altijd te hopen dat dit niet nodig zal zijn, maar als dit wel nodig is, moet de ontruiming zo goed mogelijk gebeuren. Mensenlevens hangen hier vanaf.


Waarom ontruimingsoefeningen:

  • Zeker weten dat iedereen weet wat hij of zij moet doen in een noodsituatie
  • Naast standaard situaties oefenen is het soms ook goed om complexere scenario’s te oefenen

Contact met een van onze veiligheidsadviseurs?

Laat je nummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor de mogelijkheden.

Wat is een ontruimingsoefening?

Een ontruimingsoefening is een oefening waarbij het complete ontruimingsplan en alle protocollen gevolgd worden. Het is een simulatie van een calamiteit die zich voor kan doen, waarbij een ontruiming nodig is. Denk aan een brand, een ongeval met een gevaarlijke stof of een andere situatie waarbij het in het kader van veiligheid van cruciaal belang is dat aanwezigen het pand verlaten.

 

Een ontruimingsoefening kan worden aangekondigd, maar kan ook zonder aankondiging van tevoren plaatsvinden. Uiteraard bereiden de BHV’ers zich hier wel altijd op voor. Dat is een belangrijk onderdeel van hun taken. Voor aanwezigen in het pand betekent een ontruimingsoefening doorgaans een werkonderbreking van ongeveer een kwartier. BHV’ers zijn een klein dagdeel bezig met alle facetten van de oefening.

Hoe vaak moet een ontruimingsoefening plaatsvinden?

“Hoe vaak moet een ontruimingsoefening plaatsvinden?” is een vraag waarop veel organisaties het antwoord niet precies weten. Er is ook geen wettelijk vastgesteld aantal oefeningen dat minimaal plaats moet vinden. Het enige juiste antwoord is: zo vaak als nodig. Hoe vaak dat is, is aan de organisatie zelf om te bepalen. Een organisatie die veiligheid serieus neemt, zal ook veiligheidsoefeningen serieus nemen.

 

Hoe vaak een ontruimingsoefening plaats moet vinden, kan worden bepaald aan de hand van drie belangrijke factoren: de RI&E, de ervarenheid van de BHV’ers en het verloop van personeel. In de RI&E zijn de veiligheidsrisico’s binnen de organisatie vastgelegd. Hoe groter en talrijker de risico’s zijn, hoe vaker een ontruimingsoefening het beste plaats kan vinden. Wanneer BHV’ers in de organisatie nog niet zo ervaren zijn, is het ook aan te raden om ontruimingsoefeningen met regelmaat te houden. Dit geldt ook wanneer er sprake is van een hoog verloop onder personeel.

Is een ontruimingsoefening verplicht?

Hoewel een ontruimingsoefening niet expliciet verplicht gesteld wordt in de wet, kan de verplichting toch worden afgeleid uit de bepalingen in de Arbowet. Werkgevers zijn er namelijk toe verplicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Dit betekent dat er van werkgevers wordt verlangd dat zij zich hier naar redelijkheid en billijkheid voor inzetten. Dat het houden van ontruimingsoefeningen hieronder valt, zal niemand aan twijfelen. Bij een calamiteit is het snel en volledig ontruimen van het pand van levensbelang.

 

Als er een calamiteit plaatsvindt, zal vaak worden gecontroleerd of de werkgever aan de verplichtingen heeft voldaan. Verzekeringsmaatschappijen en andere betrokken instanties zullen dan zeker verwachten dat met regelmaat ontruimingsoefeningen hebben plaatsgevonden.

Ontruimingsoefening voor school

Ontruimingsoefeningen zijn belangrijk voor alle soorten organisaties. In het bedrijfsleven gaat hier veel aandacht naar uit, maar ook een ontruimingsoefening voor school is iets dat – gelukkig – vaak voorkomt. Een ontruimingsoefening voor school is extra belangrijk omdat hier kinderen bij betrokken zijn. Mensen kunnen onverwacht reageren in het geval van een calamiteit. Bij kinderen is deze kans extra groot. BHV’ers op scholen hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid en de extra moeilijke taak om een ontruiming waar kinderen bij betrokken zijn in goede banen te leiden.

 

Een regelmatige ontruimingsoefening op school is dus belangrijk. Niet alleen voor BHV’ers en docenten, maar ook voor de kinderen. Zo leren kinderen kalm te blijven en weten zij hoe het is om een ontruiming mee te maken. De kans dat een ontruiming bij een echte calamiteit goed verloopt, neemt daarmee aanzienlijk toe.

Kan ik een ontruimingsoefening zelf doen?

Je kunt een ontruimingsoefening zelf doen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Dat is althans ons advies. Wanneer er sprake is van een organisatie met beperkte risico’s en zeer ervaren BHV’ers, is het meestal geen probleem wanneer de ontruimingsoefening zelf wordt georganiseerd. De BHV’ers hebben dan veel ervaring met de RI&E en zijn in staat om zelf een volledige, goede ontruimingsoefening op te zetten en uit te voeren.

 

Iedereen mag een ontruimingsoefening zelf doen, maar vergeet dit niet te documenteren om aan te kunnen tonen dat er aan wettelijke verplichtingen is voldaan. Er zijn echter redenen genoeg om ontruimingsoefeningen te laten verzorgen door een externe specialist.

Waarom ARBO centrum voor een ontruimingsoefening?

Als ervaren specialist op het gebied van Arbowetgeving kan ARBO centrum assisteren bij het geven van een zo goed mogelijke ontruimingsoefening. Wij kunnen een ontruimingsoefening combineren met een cursus. Voor BHV’ers of voor het hele bedrijf. Ook kunnen wij zorgen voor een draaiboek waarin ruimte is voor voorbereiding en evaluatie van de uitvoering. Bovendien kunnen wij diverse (complexe) scenario’s neerzetten waarin de oefeningen kunnen plaatsvinden.

ARBO in cijfers

8.8

Klanttevredenheid
10091
beoordelingen
icon-book-48
Groot cursus aanbod
2400
ingeplande cursussen
icon-netherlands
Landelijke dekking
21
vestigingen in heel Nederland
icon-group-48
Totaal aantal cursisten
141976
cursisten

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.