VCA VOL cursus

Iedere leidinggevende of ZZP’er op een bouwlocatie, of andere risicovolle locatie, dient in het bezit te zijn van een VOL VCA diploma. Dit diploma kan behaald worden met een VCA VOL cursus bij ARBO centrum. Bij deze cursus leer je alles over de kennis van VGM en wordt er extra ingespeeld op de verantwoordelijkheden van leidinggevenden of ZZP’ ers. De VCA VOL cursus is inclusief examen.

VCA VOL cursus

Deze cursus richt zich specifiek op de extra uitdagingen waarmee leidinggevenden te maken krijgen. Het gaat dan niet alleen om de eigen veiligheid en essentiële kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, maar ook dat van de teamleden waaraan leiding wordt gegeven. De VCA VOL cursus speelt in op de extra verantwoordelijkheden die operationeel leidinggevenden en ZZP’ ers dragen ten opzichte van uitvoerend personeel.
De cursus bij ARBO centrum begint om 08:00 en eindigt om 16:00. Aansluitend begint om 16:30 het centrale examen. Een verzorgde lunch zit inbegrepen bij de cursusdag VCA VOL.

VCA VOL is dus een certificering die zich specifiek richt op veiligheid voor operationeel leidinggevenden. Met het behalen van een VOL VCA diploma toont de leidinggevende aan niet alleen oog te hebben voor en kennis te hebben van de eigen veiligheid en de invloed op de omgeving, maar ook voor de veiligheid van zijn/haar werknemers of teamleden. De theoretische kennis wordt aansluitend getest in het examen. Als je hiervoor slaagt ontvang je binnen enkele werkdagen van ons het diploma in de vorm van een (digitaal) pasje. Het diploma is 10 jaar geldig.

 

 

VCA VOL cursus

245,- excl. btw

Op zaterdagen rekenen wij een toeslag van €50,- 

Heb je een vraag?