Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Voor alle bedrijven met personeel in dienst, is het opstellen van een RI&E verplicht. Deze verplichting is omschreven in de Arbowet. RI&E staat voor “risico inventarisatie & evaluatie”. Het vormt de basis van een veilig bedrijf waarin verantwoord kan worden gewerkt met het oog op risico’s en veiligheid. De RI&E is een omvangrijk document waarin alle risico’s die inherent zijn aan de aard en werkzaamheden van het bedrijf in kaart worden gebracht. 

Informatie aanvragen?

Wat is een RI&E?

Veilig en verantwoord werken

Een RI&E is aldus een allesomvattend document op het gebied van bedrijfsrisico’s en bijbehorende preventie. Bij het samenstellen van een RI&E is het van cruciaal belang om zo grondig mogelijk te werk te gaan. Alle facetten van de organisatie en diens werkzaamheden dienen systematisch te worden nagelopen. Elk geconstateerd risico dient te worden vastgelegd, omschreven en te worden geëvalueerd. Het doel moet zijn om het risico volledig in kaart te brengen. Dit houdt in: een gedetailleerde omschrijving van het risico, waarom dit risico er is, hoe het kan ontstaan en welke maatregelen worden getroffen om dit risico te beperken en eventuele hieruit voortvloeiende gevolgen adequaat aan te pakken.

 

Een Risico inventarisatie & evaluatie is niet alleen een omvangrijk document, maar ook een “levend” document, dat aanpasbaar blijft. Het is altijd mogelijk dat er in de loop der tijd nieuwe risico’s ontstaan of bestaande risico’s veranderen. 

Contact met onze RI&E specialist?

Laat je nummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor de mogelijkheden.

Het is belangrijk om het document up to date te houden om een zo veilig mogelijk bedrijf en werkomgeving te kunnen garanderen.

Het maken van een goede RI&E geschiedt aan de hand van een aantal vaste stappen, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor het plan van aanpak. De eerste stap is het uitvoeren van de inventarisatie. Dit resulteert in een lijst met daarop alle risico’s binnen de organisatie. Vervolgens vindt een evaluatie van alle risico’s plaats. 

 

Hoe groot is een risico en wat zijn de mogelijke gevolgen? De lijst met risico’s wordt vervolgens gerangschikt op basis van belangrijkheid/prioriteit. De derde stap is een cruciale: het plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt per risico beschreven welke maatregelen worden getroffen om het risico te beperken en wie hiervoor verantwoordelijk is. Wanneer het plan van aanpak is afgerond, zal het worden getoetst door een arbodeskundige. Daarover dadelijk meer.

2 personen lopend naast elkaar in een fabriek voor een VCA cursus

Is een RI&E verplicht?​

Er is nog wel eens wat onduidelijkheid of een RI&E verplicht is. Het antwoord is ook niet direct duidelijk, maar luidt naar onze mening toch: Ja. Bedrijven met werknemers zijn namelijk verplicht om te voldoen aan de eisen van de Arbowet. Deze wet verplicht werkgevers om goed arbobeleid te voeren: om ervoor te zorgen dat maximale inspanningen worden verricht om te zorgen voor een gezonde, verantwoorde en veilige werkomgeving voor werknemers. Hoe dit dient te gebeuren, is niet altijd exact gespecificeerd. Desondanks zijn er normen en standaarden die algemeen worden gehanteerd om dit te toetsen. Een hiervan is de RI&E. 

Waarom een RI&E bij ARBO centrum?

Kan ik zelf een RI&E maken?​

Het staat bedrijven vrij om zelf een RI&E te maken. Sterker nog: vanuit het oogpunt van kennis, betrokkenheid en veiligheid is het zeer verstandig om als bedrijf/werkgever zelf een Risico inventarisatie & evaluatie en een plan van aanpak te maken. Een RI&E maken kan aan de hand van de eerste beschreven stappen. Er kan echter ook gebruik worden gemaakt van een RI&E instrument. Een RI&E instrument kan worden verstrekt door brancheorganisaties. Een dergelijk RI&E instrument is reeds goedgekeurd door een arbospecialist aan de hand van de eisen van de Arbowet. Het instrument kan worden gebruikt als leidraad voor het maken van de eigen RI&E. Het is een template waarmee eenvoudig gewerkt kan worden.

 

Wanneer de organisatie maximaal 25 werknemers kent en gebruik maakt van een RI&E instrument, hoeft deze zelfgemaakt Risico inventarisatie & evaluatie niet getoetst te worden. Is er sprake van een grotere organisatie en/of wordt er geen gebruik gemaakt van een RI&E instrument, dan zal een onafhankelijke arbodeskundige de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak moeten toetsen.

Veiligheidsadives

RI&E opstellen in samenwerking met ARBO centrum​

Ondanks de beschikbare hulpmiddelen is een RI&E opstellen voor organisaties vaak niet eenvoudig. Zeker wanneer hier nog geen ervaring mee is, is hulp wellicht welkom. Het is mogelijk om een RI&E op te stellen in samenwerking met ARBO centrum. ARBO centrum beschikt over alle benodigde kennis en ervaring om voor elke organisatie de risico’s in kaart te brengen en te ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak. Bovendien hebben wij arbo-specialisten in dienst die erop toezien dat de RI&E aan alle vereisten voldoet en een eventuele toets aan de Arbowet doorstaat.

 

Maak voor het inschakelen van hulp een afspraak met ARBO centrum. Neem contact met ons op via de website, mail of telefoon en wij vertellen hoe wij ook uw organisatie kunnen ondersteunen met het garanderen van een zo veilig mogelijke werkomgeving. Ook wanneer er reeds een RI&E is opgesteld en u deze wilt laten toetsen, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

ARBO in cijfers

8.8

Klanttevredenheid
5899
beoordelingen
icon-book-48
Groot cursus aanbod
2155
ingeplande cursussen
icon-netherlands
Landelijke dekking
30
vestigingen in heel Nederland
icon-group-48
Totaal aantal cursisten
71876
cursisten

Altijd een vestiging in de buurt

Met vestigingen door het hele land is ARBO centrum altijd goed bereikbaar!

Amsterdam
AmsterdamMeer informatie
Read More
Nieuwe Hemweg 24
1013 CX Amsterdam
Arnhem
ArnhemMeer informatie
Read More
Arnhemsestraatweg 33
6881 ND Velp
Apeldoorn
ApeldoornMeer informatie
Read More
Violierenplein 101
7329DR Apeldoorn
Borger
BorgerMeer informatie
Read More
Molenstraat 3
9531CH Borger
Breda
BredaMeer informatie
Read More
Koperstraat 4
4823AG Breda
Den Haag
Den HaagMeer informatie
Read More
Junostraat 6
2516 BR Den Haag
Drachten
DrachtenMeer informatie
Read More
De Boeg 12
9206 BB Drachten
Ede (hoofdkantoor)
Ede (hoofdkantoor)Meer informatie
Read More
Galvanistraat 14-1
6716 AE Ede
Eindhoven
EindhovenMeer informatie
Read More
De Maast 24
5684 PL Best
Garderen
GarderenMeer informatie
Read More
Putterweg 56 02
3886PD Garderen
Geleen
GeleenMeer informatie
Read More
Pastoor Schoenmaeckersstraat 8
6163BW Geleen
Gorinchem
GorinchemMeer informatie
Read More
Papland 13-K
4206 CK Gorinchem
Groningen
GroningenMeer informatie
Read More
Eestumerweg 39
9792RB Ten Post
Hengelo
HengeloMeer informatie
Read More
Aquamarijnstraat 143
7554 NP Hengelo
Hoofddorp
HoofddorpMeer informatie
Read More
Schuilenburg 3
2135GJ Hoofddorp
Kapelle
KapelleMeer informatie
Read More
Smokkelhoekweg 10
4421JH Kapelle
Lelystad
LelystadMeer informatie
Read More
Koperstraat 3A
8211 AK Lelystad
Nijmegen (BHV)
Nijmegen (BHV)Meer informatie
Read More
Sint Maartenstraat 34
6661DA Elst
Nijmegen (VCA)
Nijmegen (VCA)Meer informatie
Read More
Kamerlingh Onnesstraat 6b
6603 AZ Wijchen
Ridderkerk
RidderkerkMeer informatie
Read More
Rembrandtweg 257
2981CZ Ridderkerk
Sneek
SneekMeer informatie
Read More
Smidsstraat 8
8601WB Sneek
Soest
SoestMeer informatie
Read More
Willaertstraat 49c
3766CP Soest
Spijkenisse
SpijkenisseMeer informatie
Read More
Hofweg 1
3208LE Spijkenisse
Utrecht
UtrechtMeer informatie
Read More
Ringveste 3-B
3992 DD Houten
Venray
VenrayMeer informatie
Read More
Macroweg 22
5804 CL Venray
Waalwijk
WaalwijkMeer informatie
Read More
Industrieweg 90c
5145PW Waalwijk
Wormerveer
WormerveerMeer informatie
Read More
Industrieweg 19A
1521 NC Wormerveer
Zoetermeer
ZoetermeerMeer informatie
Read More
Aluminiumstraat 47
2718 RB Zoetermeer
Zwolle
ZwolleMeer informatie
Read More
Baileystraat 2-D
8013 RV Zwolle
Previous
Next