NEN 3140 keurmeester

Je bent waarschijnlijk bekend met de NEN 3140 bepaling. De elektrische arbeidsmiddelen waar mee wordt gewerkt moeten regelmatig worden gekeurd en gecontroleerd. De cursus NEN3140 keurmeester is bedoeld voor alle keurmeesters van elektrische arbeidsmiddelen. Bij ARBO centrum leiden we je op tot keurmeester in 1 dag.

NEN 3140 keurmeester

In veel bedrijven vallen onder elektrische arbeidsmiddelen talloze apparaten, zoals handgereedschappen. Op het moment dat er werkzaamheden aan elektrische installaties plaats moeten vinden mogen deze alleen verricht worden door medewerkers met een NEN 3140 certificaat. Het kan gaan om een medewerker met een NEN 3140 VOP certificaat (Voldoende Onderricht Persoon) of een medewerker met een NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon). Iemand met een VOP certificaat mag alleen onder leiding van een collega met een VP certificaat werken aan elektrische installaties. Hoe zit het wanneer apparaten en gereedschappen gekeurd moeten worden? Daarvoor is er een NEN 3140 keurmeester cursus.

 

LET OP: Om de NEN 3140 keurmeester cursus te volgen heb je minimaal een NEN3140 VP certificaat nodig. Dit kan op dezelfde dag behaald worden. Je breidt je cursusdag dan uit met het keurmeester onderdeel.

Een NEN 3140 keurmeester hoeft gelukkig niet iemand van buitenaf te zijn. Elke organisatie kan medewerkers opleiden tot NEN 3140 keurmeester. Dat gebeurt dus met de NEN 3140 keurmeester cursus.

Hoewel het mogelijk is om expertise van buitenaf in te schakelen, blijkt in veel bedrijven dat het voordeliger en handiger is om zelf medewerkers op te leiden tot NEN 3140 keurmeester. Op die manier zijn de benodigde bevoegdheden altijd in huis. Zo wordt het makkelijker om keuringen te plannen en worden op de langere termijn bovendien ook kosten bespaard.

De NEN 3140 keurmeester basiscursus begint om 08:30 tot maximaal 15:30. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en de ervaring. Lunch is inbegrepen.

NEN 3140 keurmeester

375,- excl. btw

Op zaterdagen rekenen wij een toeslag van €50,- 

Heb je een vraag?

Vragen over een NEN 3140 keurmeester incompany?

Laat je nummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor de mogelijkheden.

Hoe zit het precies met de NEN 3140?

De NEN 3140 voorziet in de regelgeving omtrent het werken aan elektrische installaties. NEN 3140 certificaten komen dus in drie gradaties: als VOP, VP en keurmeester. Concreet betekent de NEN 3140 het volgende: iedereen mag gebruik maken van elektrische installaties (tenzij er sprake is van specifieke eisen). Dit betekent dat iedere werknemer uiteraard de koffie-automaat of stofzuiger mag gebruiken. Maar op het moment dat er, bijvoorbeeld, onderhoud aan de koffiemachine gepleegd moet worden mag niet zomaar iedereen dit doen. Natuurlijk mag iedere werknemer de bonen bijvullen, maar zodra het gaat aan werkzaamheden aan het apparaat zelf, komt de NEN 3140 om de hoek kijken.

 

Iemand met een NEN 3140 VOP certificaat mag dus wel deze werkzaamheden uitvoeren, zolang dit maar gebeurt onder de supervisie van een collega met NEN 3140 VP certificaat. Iemand met een NEN 3140 VP certificaat mag zelfstandig werken. Veiligheid dient altijd prioriteit te hebben in het bedrijf. Daarom moet er ook iemand zijn die bevoegd is om te bepalen of apparatuur nog goed functioneert en aan de eisen voldoet. Deze cursus geeft niet direct de bevoegdheid om zomaar te inspecteren/keuren. Hiervoor moet de werkgever je aanwijzen. De werkgever moet kunnen aantonen dat de betreffende medewerker de kennis en vaardigheid heeft om dat te kunnen doen. Een deelnamebewijs van deze cursus zorgt dat dat makkelijk aan te tonen is.

Waarom de NEN 3140 keurmeester cursus bij ARBO centrum volgen?

NEN 3140 keurmeester cursus van ARBO centrum

Wat komt er aan bod in de NEN 3140 keurmeester cursus van ARBO centrum? In deze cursus leer je uiteraard alles wat je moet weten om als keurmeester te kunnen werken. Je krijgt kennis aangeleerd om onder andere de volgende elektrische installaties en gereedschappen te kunnen keuren:

  • Gereedschappen
  • Kantoorapparatuur
  • Verlengsnoeren & kabelhaspels
  • Gevoelige elektrische apparaten
  • Laboratoriumapparatuur
  • Witgoed
  • Apparatuur met verwarmingselementen


Kortom: vrijwel alle elektrische apparatuur die in het bedrijf aanwezig is, mag door jou worden gekeurd. Daarmee heb je als NEN 3140 keurmeester natuurlijk een grote verantwoordelijkheid en invloed op de veiligheid in het bedrijf. Op het moment dat jij een apparaat goedkeurt, zullen jouw collega’s er blindelings op vertrouwen dat het apparaat ook helemaal veilig is.

In de NEN 3140 keurmeester cursus van ARBO centrum worden theorie en praktijk behandeld. Er wordt onder andere ingegaan op de techniek van de diverse te keuren elektrische apparaten en hoe keuringen moeten worden uitgevoerd. Theoretische, technische kennis is een must. Daarom is voor deelname aan de cursus niet alleen verplicht dat cursisten beschikken over een NEN 3140 VOP of NEN 3140 VP certificaat, maar is het ook gebruikelijk dat de cursist een technische achtergrond heeft.

 

 

Die technische achtergrond is nodig om de theorie te kunnen begrijpen. De NEN 3140 keurmeester cursus is een korte (eendaagse) cursus. Daarom is er geen tijd om de werking van techniek uit te leggen. Er wordt verondersteld dat cursisten al over deze kennis beschikken.

 

 

Ook wordt de theorie die geleerd wordt direct in de praktijk gebracht. Er zullen voorbeelden worden behandeld van het keuren van apparaten en gereedschappen en als cursist ga je hier meteen mee aan de slag.

NEN 3140 keurmeester worden

NEN 3140 keurmeester worden, kan alleen door het volgen van een NEN 3140 keurmeester cursus. Wanneer je slaagt voor de cursus, beschik je over de kennis op elektrische arbeidsmiddelen te keuren. Let op! Wanneer je NEN 3140 keurmeester bent, zul je elke 3 jaar opnieuw een cursus moet volgen om je kennis op te frissen (telkens weer met de duur van 3 jaar).

Hier is natuurlijk bewust voor gekozen. Werken aan elektrische apparatuur, of deze keuren, brengt risico’s met zich mee. Voor jezelf en voor anderen. Het is van cruciaal belang dat degene die apparaten keurt, over gedegen kennis beschikt. Om dit te waarborgen is bepaald dat deze kennis elke drie jaar moet worden opgefrist en opnieuw moet worden getoetst om keurmeester te kunnen blijven.

Veelgestelde vragen

Inhoud accordeon

Er wordt van werkgevers vereist dat ze kunnen aantonen dat hun personeel kundig is en voldoende instructie hebben gehad. Mocht er een ongeval plaatsvinden, dan moet een bedrijf kunnen aantonen aan de arbeidsinspectie en verzekering dat de werknemer een gedegen instructie heeft gehad. Dat kan d.m.v. een certificaat. Het is dus voor een werkgever van belang om zijn werknemers deel te laten nemen aan een cursus.

Voer je geen werkzaamheden aan elektrische apparaten uit, dan heb je waarschijnlijk geen enkel idee waar het over gaat. NEN 3140 is een veiligheidsmaatregel voor het veilig werken met (en in de omgeving van) werkmiddelen in het laagspannings gebied. Even in heldere taal: handgereedschappen en alle apparaten die op normale netspanning werken. Deze apparaten dienen aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen. Dit is omschreven in de NEN 3140 bepaling. Apparaten moeten ook periodiek gekeurd worden volgens de NEN 3140 richtlijnen.

Lees meer

Hoe lang is NEN 3140 geldig? Die vraag kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Het kan namelijk gaan om de geldigheid van het certificaat dat medewerkers kunnen behalen, of om de geldigheid van de keuring van een apparaat. Om je zo volledig mogelijk te informeren, geven wij antwoord op beide vragen.

Lees meer

Wat is NEN 3140 VOP? “VOP” staat voor “Voldoende Onderricht Persoon”. Als Voldoende Onderricht Persoon heb je bewezen over gedegen kennis te beschikken op het gebied van NEN 3140 veiligheid. NEN 3140 kent bepalingen omtrent de veiligheid van elektrische installaties die werken op laagspanning. Het NEN 3140 VOP certificaat kun je alleen behalen door het volgen van een cursus. Wanneer je dit certificaat in je bezit hebt, mag je onder begeleiding van een collega met het VP certificaat werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties op laagspanning.

Lees meer

NEN 3140 keuringen mogen alleen worden gedaan voor een gecertificeerde NEN 3140 keurmeester. 

Meer lezen

Inhoud accordeon

Beroepen als elektrotechnicus, elektricien, elektromonteur, etc. brengen zeer zeker risico’s met zich mee. Ongevallen als brand, ontploffing, elektrische schokken of elektrische verbranding kunnen ernstig letsel veroorzaken. Met een beroep als deze, is het van belang dat er kennis is van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en dat er dus NEN 3140 keuringen en inspecties worden gedaan.

Lees meer

Voor leken, maar zelfs voor professionals die werken met NEN-normen lijken de NEN 1010 en NEN 3140 hetzelfde. In zekere zin zijn ze dit ook. Ze zijn echter complementair aan elkaar. Dat wil zeggen: ze volgen elkaar op. Er is dus sprake van een verschil. Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140 precies? Lees verder om te weten hoe dit zit.

Lees meer

Er zijn veel verschillende veiligheidsmaatregelen die moeten zorgen voor zo min mogelijk ongevallen op de werkvloer. Sommige hiervan zijn wetten, andere weer (dwingende) voorschriften of richtlijnen. Waarom NEN 3140? NEN 3140 is een bepaling die speciaal bedacht is voor het werken met elektrotechnische installaties op laagspanning. Denk aan gereedschappen, maar ook (computer)apparatuur. Eigenlijk alles in het bedrijf dat niet werkt op krachtstroom.

Wat is NEN 3140 VP? Dit is een certificering die je kunt behalen om te mogen werken aan elektrische installaties onder laagspanning. Moeten jouw medewerkers zelfstandig en veilig kunnen werken aan bijvoorbeeld schakelkasten, groepenkasten of machines die onder spanning staan? Dan is de training NEN 3140 VP geschikt. 

Lees meer

Inhoud accordeon

Vervelend dat jij je certificaat kwijt bent! Maar het kan gebeuren. Het is belangrijk zo snel mogelijk een nieuwe pas bij ons aan te vragen.
Een nieuw pasje kost €15,- excl. btw, het certificaat is ook digitaal verkrijbaar per mail. Aanvragen van een nieuwe pas of digitaal certificaat kan via de mail.

Heb jij je certificaat niet bij ons gehaald? Dan kunnen wij je helaas niet helpen bij het aanvragen van een nieuwe.

Vraag nieuw certificaat aan

Een cursus kan op eigen locatie worden gevolgd. Sterker nog het is in veel gevallen zelfs aantrekkelijk. Worden er meerdere mensen tegelijk opgeleid? Dan kan het zelfs financieel voordeliger zijn.

Bovendien is het oefenen met eigen machines ook een aanrader, zo leer je nog beter om te gaan met de heftruck. Bovendien valt het samen leren ook ten goede aan de teambuilding en band onderling.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor een incompany cursus of vraag direct een offerte aan.

Offerte aanvragen

Elektrische installaties moeten NEN 3140 gekeurd worden. Elektrische installaties: dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Volgens de NEN 3140 bepalingen gaat het echter om alle apparatuur en handgereedschappen die werken op laagspanning (230V). Dat is dus heel wat. In veel verschillende bedrijven gaat het dus ook om veel verschillende spullen. Niet iedereen mag een keuring uitvoeren. Dit mag alleen gedaan worden door een keurmeester NEN 3140. Wat doet een keurmeester NEN 3140 precies?

Lees meer

Wat moet NEN 3140 gekeurd worden? Het eenvoudige antwoord is: elektrische installaties en elektrische handgereedschappen op laagspanning. Het wat lastigere antwoord luidt: heel veel. In heel veel verschillende bedrijven zijn er tal van installaties en gereedschappen die NEN 3140 gekeurd moeten worden.

Lees meer