NEN 3140 keurmeester

Je bent wellicht bekend met de NEN 3140 bepaling. Zo niet, dan hierbij even een korte samenvatting. In elke organisatie wordt natuurlijk gewerkt met elektrische installaties. Misschien denk je: bij ons niet, maar de koelkast en de koffiemachine vallen ook in deze categorie. Het zijn voorbeelden van elektrische installaties die je waarschijnlijk dagelijks gebruikt.

NEN 3140 keurmeester

Haal je NEN3140 keurmeester certificaat

In veel bedrijven vallen hier dan ook nog eens talloze andere apparaten onder, zoals handgereedschappen. Op het moment dat er werkzaamheden aan elektrische installaties plaats moeten vinden, mogen deze alleen verricht worden door medewerkers met een NEN 3140 certificaat. Het kan gaan om een medewerker met een NEN 3140 VOP certificaat (Voldoende Onderricht Persoon) of een medewerker met een NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon). Iemand met een VOP certificaat mag alleen onder leiding van een collega met een VP certificaat werken aan elektrische installaties. Maar hoe zit het wanneer apparaten en gereedschappen gekeurd moeten worden? Daarvoor is er een NEN 3140 keurmeester cursus.

 

LET OP: Om de NEN 3140 keurmeester cursus te volgen heb je minimaal een NEN3140 VOP certificaat nodig.

Met een VP of VOP opleiding mag je dan wel (begeleid) aan elektrische installaties werken; er is ook altijd iemand nodig die deze apparaten mag keuren. Dat hoeft gelukkig niet iemand van buitenaf te zijn. Elke organisatie kan medewerkers opleiden tot NEN 3140 keurmeester. Dat gebeurt dus met een NEN 3140 keurmeester cursus.

 

Hoewel het dus mogelijk is om expertise van buitenaf in te schakelen, blijkt in veel bedrijven dat het voordeliger en handiger is om zelf medewerkers op te leiden tot NEN 3140 keurmeester. Op die manier zijn de benodigde bevoegdheden altijd in huis. Zo wordt het makkelijker om keuringen te plannen en worden op de langere termijn bovendien ook kosten bespaard.

NEN 3140 keurmeester

345,- vanaf prijs

Laatste inschrijving was vandaag om 22:05 voor de cursus Cursus VCA Basis incl. examen vanuit Utrecht .

Heb je een vraag?

Vragen over een NEN 3140 keurmeester groepstraining?

Laat je nummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor de mogelijkheden.

Hoe zit het precies met de NEN 3140?

De NEN 3140 voorziet in de regelgeving omtrent het werken aan elektrische installaties. NEN 3140 certificaten komen dus in drie gradaties: als VOP, VP en keurmeester. Concreet betekent de NEN 3140 het volgende: iedereen mag gebruik maken van elektrische installaties (tenzij er sprake is van specifieke eisen). Dit betekent dat iedere werknemer uiteraard de koffie-automaat mag gebruiken, of de stofzuiger mag pakken om even wat troep weg te halen. Op het moment dat er echter bijvoorbeeld onderhoud aan de koffiemachine gepleegd moet worden, mag niet zomaar iedereen dit doen. Natuurlijk mag iedere werknemer de bonen bijvullen, maar zodra het gaat aan werkzaamheden aan het apparaat zelf, komt de NEN 3140 om de hoek kijken.

 

 

Iemand met een NEN 3140 VOP certificaat mag dus wel deze werkzaamheden uitvoeren, zolang dit maar gebeurt onder de supervisie van een collega met NEN 3140 VP certificaat. Iemand met een NEN 3140 VP certificaat mag zelfstandig werken. Veiligheid dient altijd prioriteit te hebben in het bedrijf. Daarom moet er ook iemand zijn die bevoegd is om te bepalen of apparatuur nog goed functioneert en aan de eisen voldoet. Met een NEN 3140 certificaat mag je elektrische installaties inspecteren. Je mag deze echter niet keuren. Veel installaties en apparaten vereisen een periodieke keuring. Hier is de NEN 3140 keurmeester voor.

Waarom de NEN 3140 keurmeester cursus bij ARBO centrum volgen?

NEN 3140 wetgeving

De NEN 3140 wetgeving verplicht werknemers tot het behalen van het NEN 3140 keurmeester certificaat om technische keuringen aan laagspanningsapparaten en handgereedschappen uit te mogen voeren. Iemand die in het bezit is van het NEN 3140 VOP certificaat of een NEN 3140 VP certificaat kan door het volgen van de NEN 3140 keurmeester cursus keurmeester worden. Met andere woorden: wil je keurmeester worden, dan zal je eerst je VOP of VP certificaat moeten behalen. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat ook een keurmeester voldoende technisch onderlegd is.

NEN 3140 keurmeester cursus van ARBO centrum

Wat komt er aan bod in de NEN 3140 keurmeester cursus van ARBO centrum? In deze cursus leer je uiteraard alles wat je moet weten om als keurmeester te kunnen werken. Je krijgt kennis aangeleerd om onder andere de volgende elektrische installaties en gereedschappen te mogen keuren:

  • Gereedschappen
  • Kantoorapparatuur
  • Verlengsnoeren & kabelhaspels
  • Gevoelige elektrische apparaten
  • Laboratoriumapparatuur
  • Witgoed
  • Apparatuur met verwarmingselementen

Kortom: vrijwel alle elektrische apparatuur die in het bedrijf aanwezig is, mag door jou worden gekeurd. Daarmee heb je als NEN 3140 keurmeester natuurlijk een grote verantwoordelijkheid en invloed op de veiligheid in het bedrijf. Op het moment dat jij een apparaat goedkeurt, zullen jouw collega’s er blindelings op vertrouwen dat het apparaat ook helemaal veilig is.

In de NEN 3140 keurmeester cursus van ARBO centrum worden theorie en praktijk behandeld. Er wordt onder andere ingegaan op de techniek van de diverse te keuren elektrische apparaten en hoe keuringen moeten worden uitgevoerd. Theoretische, technische kennis is een must. Daarom is voor deelname aan de cursus niet alleen verplicht dat cursisten beschikken over een NEN 3140 VOP of NEN 3140 VP certificaat, maar is het ook gebruikelijk dat de cursist een technische achtergrond heeft.

 

 

Die technische achtergrond is nodig om de theorie te kunnen begrijpen. De NEN 3140 keurmeester cursus is een korte (eendaagse) cursus. Daarom is er geen tijd om de werking van techniek uit te leggen. Er wordt verondersteld dat cursisten al over deze kennis beschikken.

 

 

Ook wordt de theorie die geleerd wordt direct in de praktijk gebracht. Er zullen voorbeelden worden behandeld van het keuren van apparaten en gereedschappen en als cursist ga je hier meteen mee aan de slag.

NEN 3140 keurmeester worden

NEN 3140 keurmeester worden, kan alleen door het volgen van een NEN 3140 keurmeester cursus. Wanneer je slaagt voor de cursus, ontvang je het officiële certificaat als bewijs van bekwaamheid. De geldigheidsduur van dit certificaat is vijf jaar. Dit betekent dat wanneer je NEN 3140 keurmeester bent je elke vijf jaar opnieuw een cursus moet volgen om de geldigheid van je certificaat te verlengen (telkens weer met de duur van vijf jaar).

 

Hier is natuurlijk bewust voor gekozen. Werken aan elektrische apparatuur, of deze keuren, brengt risico’s met zich mee. Voor jezelf en voor anderen. Het is van cruciaal belang dat degene die apparaten keurt, over gedegen kennis beschikt. Om dit te waarborgen is bepaald dat deze kennis elke vijf jaar moet worden opgefrist en opnieuw moet worden getoetst om keurmeester te kunnen blijven.

Veelgestelde vragen

Accordion Content

Er wordt van werkgevers vereist dat ze kunnen aantonen dat hun personeel kundig is en voldoende instructie hebben gehad. Mocht er een ongeval plaatsvinden, dan moet een bedrijf kunnen aantonen aan de arbeidsinspectie en verzekering dat de werknemer een gedegen instructie heeft gehad. Dat kan d.m.v. een certificaat. Het is dus voor een werkgever van belang om zijn werknemers deel te laten nemen aan een cursus.

Accordion Content

Beroepen als elektrotechnicus, elektricien, elektromonteur, etc. brengen zeer zeker risico’s met zich mee. Ongevallen als brand, ontploffing, elektrische schokken of elektrische verbranding kunnen ernstig letsel veroorzaken. Met een beroep als deze, is het van belang dat er kennis is van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en dat er dus NEN 3140 keuringen en inspecties worden gedaan.

Lees meer

Accordion Content