Wat is NEN 3140 VP?

Dit is een certificering die je kunt behalen om te mogen werken aan elektrische installaties onder laagspanning. Hieronder vallen veel handgereedschappen, machines, maar ook apparaten als computers, koelkasten en koffiemachines. Het gaat dus (mogelijk) om heel veel apparatuur binnen het bedrijf. NEN 3140 is een wettelijke bepaling die gaat over de veiligheid van deze apparatuur. Alle elektrische installaties moeten aan de eisen uit deze bepaling voldoen. Maar NEN 3140 is ook van toepassing op medewerkers. Alleen met een NEN 3140 certificaat mag je werkzaamheden zoals onderhoud of reparaties uitvoeren aan elektrische installaties. NEN 3140 VP is de hoogste certificering.

Wanneer moet je NEN 3140 VP hebben?

Het is niet verplicht om een NEN 3140 VP te hebben. Kies je er als bedrijf voor om medewerkers niet NEN 3140 te laten certificeren, dan betekent dit dat niemand in het bedrijf werkzaamheden uit mag voeren aan elektrische installaties. Dat is niet handig. Dit betekent namelijk dat je voor elke kleine check, reparatie of onderhoud een specialist in dient te schakelen. Daarom is het raadzaam om enkele werknemers op te leiden. Maar wanneer moet je NEN 3140 VP hebben?


We schreven in de inleiding al dat VP de hoogste certificering is. NEN 3140 certificeringen komen er in twee vormen: VOP (Voldoende Onderricht Persoon) en VP (Vakbekwaam Persoon). Om zelfstandig werkzaamheden aan elektrische installaties uit te mogen voeren, dien je in het bezit te zijn van het NEN 3140 VP certificaat. Medewerkers die alleen in het bezit zijn van het VOP certificaat mogen alleen werkzaamheden uitvoeren onder supervisie van een collega met het VP certificaat.

 

Kortom: wil je dat medewerkers zelf kleine werkzaamheden uit mogen voeren aan elektrische apparatuur? Dan dient er sowieso één medewerker NEN 3140 VP te worden gecertificeerd. Aan alleen een VOP gecertificeerde medewerker heb je niets: hij/zij mag immers niet zelfstandig werken.

Het NEN 3140 VP certificaat behalen

Wil je het NEN 3140 VP certificaat behalen? Dat kan met een NEN 3140 VP cursus van ARBO centrum.

 

Tijdens de NEN 3140 cursus leer je de gevaren en risico’s kennen die van toepassing zijn op het werken met elektrotechnische installaties. Je leert deze gevaren en risico’s beperken en elektrotechnische handelingen zelfstandig en veilig uitvoeren. Er wordt aandacht besteed aan onder andere de volgende onderwerpen:

 

  • Elektrotechnische gevaren en ongelukken
  • Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving
  • Veilig werken door deskundig personeel
  • Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 

Om het NEN 3140 VP certificaat te behalen, hoef je niet in het bezit te zijn van het VOP certificaat. Je kunt direct deze stap maken.

Maandelijks je
kennis updaten?

Relevante artikelen voor jou