Ieder jaar heeft de dag van de BHV een thema.
Dit jaar is het thema: Veiligheid kent slechts één tijd…. Op tijd!

 

Veiligheid en tijd staan nauw met elkaar verbonden. Immers, wanneer je in geval van brand, verstikking, evacuatie, etc. niet op tijd handelt kan dit ernstige gevolgen hebben!

 

Nog té vaak wordt de bedrijfshulpverlening binnen organisaties onderschat of zelfs vergeten. Terwijl in de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening en daarmee dus ook bedrijfsveiligheid.

 

Een BHV’er doet zijn of haar werk niet alleen voor zichzelf, maar vooral in het belang van óns. Grote evenementen en zelfs kleine evenementen zijn eigenlijk altijd voorzien van mensen in gele veiligheidshesjes. Ofwel, onze BHV’ers. Wat op het eerste oog vaak normaal lijkt, omdat ze er nou eenmaal zijn, maar wat als jij of een van je vrienden ineens een nodig heeft? Realiseer je je dan pas hoe belangrijk deze personen zijn? Zij kunnen, bruut gezegd, het verschil maken tussen leven of dood. Er ligt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de BHV’er. Als blijk van waardering én om extra aan het licht te brengen hoe belangrijk deze personen zijn is de dag van de BHV ‘in het leven’ geroepen.

 

Belangrijke aandachtspunten voor goede BHV:

 

  • Laat BHV’ers één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • ​Zorg ervoor dat BHV’ers tactisch verspreid zijn binnen het bedrijf. Wanneer werknemers afwezig zijn, moet er een tenminste één BHV’er aanwezig zijn. In geval van nood is snel kunnen handelen heel belangrijk!
  • Bijvoorbeeld medewerkers met een interne functie aanstellen als BHV’er.
  • Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden, wanneer ze vrijwillig betrokken zijn is dat het beste.
  • Denk aan een jaarlijkse vergoeding voor de BHV’er om hem/haar te blijven stimuleren.

Heb je nog geen BHV’ers aangesteld binnen je organisatie? Verspil dan geen tijd meer en meld je aan voor een cursus!
De dag van de BHV wordt de maand van de BHV met de gehele maand november een mooie aanbieding!  

Bericht delen:

Verder lezen?