Waarom bedrijfscultuur van invloed is op de veiligheid op de werkplek

We willen allemaal een veilige werkplek of werken in een veilige omgeving. Daarom zijn er ook wetten en regels die dit moeten waarborgen. Zowel werknemers als werkgevers moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen op het gebied van veiligheid.

 

Maar wat garandeert nu eigenlijk dat de werkplek ook echt veilig is? Is dit technische veiligheid, voldoende aandacht voor veiligheidsvoorzieningen zoals blusmiddelen, goede vluchtroutes, regelmatige training van medewerkers? Dat allemaal inderdaad. Maar dan hebben we het over één zeer belangrijke voorwaarde nog niet gehad: de bedrijfscultuur. Want de bedrijfscultuur is bepalend voor veiligheid op de werkplek en hoe deze wordt ervaren.

Wat voor cultuur heerst er in het bedrijf?

Dadelijk kijken we nog wat specifieker naar het onderwerp “veiligheid op de werkplek”, maar laten we eerst eens beginnen met iets algemeners: de cultuur in het bedrijf. De cultuur die er heerst, is automatisch van invloed op veiligheid. Er kan namelijk nog zoveel aandacht worden besteed aan veiligheid; wanneer er sprake is van een vijandige of giftige cultuur zullen veel mensen zich niet echt veilig voelen.

 

Veiligheid moet je zien als een breder begrip. Het kan namelijk gaan om veiligheid in de vorm van bescherming tegen mogelijke gevaren, maar ook om veiligheid in onderlinge relaties met je collega’s en bescherming en waarborging van jouw welzijn op de werkvloer. Je kunt namelijk niet veilig zijn omdat er in de bedrijfscultuur te weinig aandacht is voor persoonlijke beschermingsmiddelen, maar je kunt ook niet veilig zijn omdat er in de bedrijfscultuur niemand wordt aangesproken op intimidatie of pestgedrag.

Wordt het belang van veiligheid breed gedragen?

Eén van de belangrijkste vragen om te beantwoorden is: wordt het belang van veiligheid wel breed gedragen in het bedrijf? Wanneer er een cultuur heerst waarin bijvoorbeeld de directie en het management het niet zo nauw nemen met de veiligheid, dan zal dit doorsijpelen in het hele bedrijf. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen en een gezamenlijk streven. Maar als er een cultuur heerst waarin veiligheid niet belangrijk is, dan ontstaan er zeer waarschijnlijk problemen.

Is er wel in alle opzichten een veilige bedrijfscultuur?

Om te bepalen of er sprake is van een veilige bedrijfscultuur, moet je dus naar meerdere onderdelen kijken. Want veiligheid kent verschillende aspecten. Enkele vragen die jij kunt stellen zijn:

 

  • Wordt er voldoende geïnvesteerd in veiligheidsmiddelen?
  • Worden mensen goed opgeleid op het gebied van veiligheid?
  • Worden veiligheidsmiddelen goed en tijdig onderhouden?
  • Is de communicatie op het gebied van veiligheid actief genoeg?
  • Spreken medewerkers elkaar onderling aan? Letten zij op elkaar?

 

Maar er zijn nog meer vragen die je kunt stellen, omdat veiligheid dus verschillende kanten heeft. Want voelen mensen zich ook persoonlijk veilig? Voelen zij zich prettig op het werk?

  • Weten mensen waar zij terecht kunnen met zorgen?
  • Wordt er vanuit directie en management geluisterd?
  • Zijn er omgangsregels en worden deze nageleefd?
  • Is er sprake van ongewenst gedrag op de werkvloer?
  • Voelen medewerkers de vrijheid om te praten en worden zij gehoord?

Wanneer mensen bang zijn om onveilige situaties te melden helpt dit niet

Hoe bedrijfscultuur van invloed is op veiligheid op de werkplek kun je ook duidelijk zien aan het feit of er een open of gesloten cultuur heerst. Medewerkers moeten hun zorgen over hun veiligheid kunnen uiten. In een werkcultuur waar dit niet wordt aangemoedigd of zelfs wordt ontmoedigd of gestraft, kan natuurlijk nooit een optimale veiligheidssituatie zijn. Daarom is het creëren en onderhouden van de juiste bedrijfscultuur zo ontzettend belangrijk. Veiligheid is niet alleen het investeren in de juiste middelen, maar ook investeren in mensen en goede omgangsvormen.

Vragen over deze blog? Mail gerust naar marketing@arbocentrum.nl!

Meer blogs?

Wil je maandelijks een blog overzicht ontvangen?

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.