Het belang van het melden van onveilige situaties op het werk

Iedereen zal het erover eens zijn dat het belangrijk is om te werken in een veilige werkomgeving. Natuurlijk zijn risico’s nooit helemaal te beperken en kan er altijd een onveilige situatie ontstaan. Het is alleen een stuk fijner werken in een bedrijf, op een werkplek of in een werkomgeving wanneer je weet dat er voldoende aandacht is voor veiligheid. Vooraf zorgen voor voldoende veiligheid is een goed begin, maar hoe houd je de situatie veilig? Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Merk je dat er sprake is van een onveilige situatie, meld dit dan. Ook als je denkt dat het wel meevalt. Want elke onveilige situatie is er één te veel. Bovendien kunnen onveilige situaties vaak alleen worden opgelost wanneer deze worden gemeld. In deze blog een aantal redenen waarom het zo belangrijk is om onveilige situaties op het merk te melden.

Je wilt veilig kunnen werken, toch?

Wanneer je een onveilige situatie meemaakt, ziet gebeuren of je vermoedt dat deze aan het ontstaan is: meld het dan. Je wilt veilig kunnen werken, toch? Wanneer je aan het werk bent, wil jij je geen zorgen hoeven te maken over je veiligheid. Je moet je kunnen focussen op je werkzaamheden. Laat een onveilige situatie daarom niet bestaan. Het negeren van het probleem kan ernstige gevolgen hebben.

Teamwork makes dreamwork: je let op elkaar

Het veilig houden van je werkomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid. Je werkt met collega’s en je wilt toch dat ook zij veilig zijn? Een onveilige situatie hoeft niet altijd direct op jou betrekking te hebben. Een goede collega bekommert zich ook om anderen. Jij wilt toch ook dat jouw collega’s jouw veiligheid in de gaten houden?

Met een melding kan iets gedaan worden

Door een onveilige situatie op het werk te melden, kan er iets mee gedaan worden. De situatie kan worden gerapporteerd en in een melding worden vastgelegd. Dit helpt niet alleen bij het oplossen van de onveilige situatie: het hele bedrijf kan er ook van leren. Door scherp te zijn op onveilige situaties en deze te melden kan ervoor worden gezorgd dat de kans op herhaling wordt beperkt of uitgesloten.

Het bedrijf moet voldoen aan bepaalde veiligheidsverplichtingen

Als medewerker ben je een verlengstuk en vertegenwoordiger van het bedrijf. Elk bedrijf heeft aan bepaalde veiligheidsverplichtingen te voldoen. Hoewel er diverse interne functies zijn om te waarborgen dat er aan deze verplichtingen wordt voldaan, geldt het principe “twee paar ogen ziet meer dan een” altijd. Door scherp te zijn en mogelijke onveilige situaties te melden, help je het bedrijf een handje om te (blijven) voldoen aan de veiligheidsverplichtingen. Dat is ook iets dat van een goede werknemer verwacht mag worden.

Als drukmiddel voor verbetering

Je bent en blijft waakzaam op je eigen veiligheid en die van je collega’s. Soms is het nodig om onveilige situaties bij instanties buiten het bedrijf aan te kaarten. Merk je bijvoorbeeld dat er niets wordt gedaan met je meldingen, dan kun je deze meldingen altijd nog gebruiken als bewijslast bij een externe partij. Je kunt bijvoorbeeld een toezichthouder op de hoogte stellen en met je eerdere meldingen aantonen dat je het probleem onder aandacht hebt gebracht bij het bedrijf en dat hier onvoldoende naar gehandeld is. Laten we hopen dat zo’n situatie niet in jouw bedrijf voorkomt. Maar als het gebeurt, weet je direct wat het belang van het melden van onveilige situaties op het werk is. Een werkgever kan zich dan niet beroepen op het argument dat ze van niets afweten.

Vanuit maatschappelijk oogpunt

Helaas gebeuren er soms op de werkvloer dingen die niet door de beugel kunnen. (Seksuele) intimidatie, pesterijen, discriminatie en racisme: ook dit zijn voorbeelden van (extreem) onveilige situaties op het werk. Situaties die zelfs strafbaar kunnen zijn. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het ontzettend belangrijk om dergelijke onveilige situaties te melden.

 

Vaak vinden mensen het moeilijk om dergelijke zaken te melden. Weet dat dit ook anoniem kan, bijvoorbeeld bij de politie. Het vergt durf om een dergelijke melding te doen, maar je doet hiermee wel iets ontzettend belangrijks.

Vragen over deze blog? Mail gerust naar marketing@arbocentrum.nl!

Meer blogs?

Optimaal benutten van opleidingsbudgetten

Optimaal benutten van opleidingsbudgetten Werkgevers stellen jaarlijks miljarden beschikbaar voor opleidingen en trainingen voor personeel. Dit budget wordt ingezet voor verschillende doeleinden, waaronder loopbaancoaching en

Lees verder »
Wil je maandelijks een blog overzicht ontvangen?

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.