Wie controleert VCA?

Een organisatie is de VCA audit doorgekomen en heeft de VCA certificering binnen, of een medewerker is geslaagd voor zijn/haar VCA examen en krijgt het VCA certificaat uitgereikt. En dan? Wie controleert VCA? VCA is niet eeuwig geldig. Wanneer een VCA certificaat verloopt, zal een bedrijf opnieuw een audit moeten doen en zal een medewerker opnieuw examen dienen af te leggen om de geldigheid van het certificaat te verlengen. Wordt dit alles gecontroleerd, en zo ja: hoe?

Wie controleert VCA? Deels interne aangelegenheid

De vraag wie VCA controleert, kan op meerdere manieren beantwoord worden. Er is onder bepaalde omstandigheden namelijk zeker sprake van een externe controle. Het begint echter met een interne verantwoordelijkheid.

 

De geldigheid van VCA certificaten is voor een groot deel goed gewaarborgd. Ze worden namelijk verstrekt door een officiële instantie SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) middels een CI (gecertificeerd instituut) en geldigheid is van tevoren vastgelegd en te controleren. In het VCA register kan worden nagegaan welke organisaties en medewerkers VCA gecertificeerd zijn en hoe het is gesteld met de geldigheid van de certificaten.

Wanneer wordt VCA gecontroleerd?

Onder normale omstandigheden wordt VCA niet gecontroleerd. Hoewel het opdrachtgevers en belanghebbenden natuurlijk altijd vrij staat om hiernaar te vragen. Er wordt over het algemeen een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfcontrole. Dreigt een VCA certificaat te verlopen, dan zal de organisatie of medewerker zelf de stappen moeten zetten om te hercertificeren.

 

VCA wordt gecontroleerd wanneer dit door omstandigheden nodig wordt geacht. Dat gebeurt bijvoorbeeld na een ongeval of calamiteit. Er zijn dan diverse betrokkenen die VCA kunnen controleren. Meest prominent zijn dit verzekeraars en Inspectie SZW. Wanneer er een ongeval of calamiteit heeft plaatsgevonden, dienen diverse vragen te worden beantwoord. Als eerste zullen betrokken partijen willen achterhalen of het met de veiligheid ten tijde van het ongeval of de calamiteit goed gesteld was. Veroorzakers zullen moeten kunnen aantonen dat dit zo was. Het kunnen tonen van een VCA certificaat is daarvoor de meest eenvoudige en beste manier.

 

Wanneer er controle plaatsvindt en blijkt dat VCA certificaten zijn verlopen of betrokkenen geen VCA certificaat hadden en niet op andere wijze kunnen aantonen genoeg kennis te hebben van veiligheid, kan dit gevolgen hebben.

 

Wanneer er twijfel heerst over de omstandigheden, kunnen bepaalde betrokken instanties Inspectie SZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) inschakelen. Wanneer hier problemen worden geconstateerd, kan dit leiden tot gevolgen. Bijvoorbeeld in de vorm van sancties, boetes, privaatrechtelijke stappen of strafrechtelijke vervolging.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.