Welke eisen stelt VCA aan veiligheid op de werkplek?

VCA geldt voor werknemers en werkgevers. Wanneer het gaat over VCA, gaat het vaak over de eisen die aan werknemers worden gesteld. Maar ook werkgevers moeten aan VCA eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van de werkplek. Welke eisen stelt VCA aan de veiligheid op de werkplek? Deels is dit natuurlijk afhankelijk van de plek waarop je werkt. Altijd geldt dat er eisen zijn op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid.

Eisen waaraan een werkplek volgens VCA moet voldoen

Werkplekken zullen altijd worden beoordeeld aan de hand van de drie pijlers van VCA: veiligheid, gezondheid en milieu. Wat betekent dit voor jouw werkplek?

Allereerst betekent dit dat de werkgever ervoor moet zorgen dat jouw werkplek aan redelijke veiligheidseisen voldoet. Welke dit zijn, hangt natuurlijk af van de daadwerkelijke plek en de sector. Maar een goede werkgever is hiervan op de hoogte. De plek zal aan bepaalde eisen moeten voldoen en de werkgever zal moeten kunnen aantonen dat de juiste inspanningen worden verricht om de werkplek veilig te houden.

 

Dat geldt ook voor de gezondheid. Jouw werkplek mag natuurlijk geen risico vormen voor jouw gezondheid, op welke manier dan ook. Natuurlijk moet wel gekeken worden naar de aard van de werkzaamheden. Aan sommige werkzaamheden zijn bepaalde gezondheidsrisico’s verbonden. Waar het om gaat is dat de werkgever zorgt voor een werkplek waar de risico’s zo veel mogelijk beheerst kunnen worden.

 

Sommige werkzaamheden kunnen ook belastend zijn voor het milieu. Het is aan medewerkers en werknemers om die maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat milieubelasting zo veel mogelijk beperkt blijft.

 

VCA examens vormen een van de belangrijkste onderdelen van VCA. Medewerkers die slagen voor hun VCA examen, krijgen hun VCA certificaat. Dit certificaat is tien jaar geldig. Men moet er dus op kunnen vertrouwen dat het examen kwaliteit biedt en waarborgt dat kandidaten ook echt goed getest worden op hun kennis. VCA Infra zorgt hiervoor.

Waar komt dit concreet op neer?

Concreet betekent dit dat een werkgever werknemers in staat moet stellen om hun werk zo goed en veilig mogelijk te doen. Werknemers moeten beschikken over een werkplek die hen in staat stelt om hun werk ongehinderd en zo goed mogelijk te doen met het oog op VCA regelgeving. Werkgevers dienen alles wat hier redelijkerwijs voor nodig is beschikbaar te stellen.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.