Wat staat er allemaal in de VCA checklist?

VCA is een samentrekking die staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. Een checklist dus. Maar mag je die ook verwachten, en wat staat er allemaal in de VCA checklist? Je leest het hier.

Dit staat er in de VCA checklist

VCA zorgt voor een solide fundament op het gebied van veiligheid. Het behandelt veiligheidsaspecten die in alle sectoren van toepassing zijn. VCA is dus redelijk algemeen van aard, maar gaat zeker wel specifiek in op bepaalde risico’s en aandachtspunten. Uiteindelijk is het aan bedrijven op veel gebieden zelf om te bepalen hoe VCA wordt toegepast en op welke wijze veiligheid wordt geborgd.

 

Uit de praktijk is echter gebleken dat het goed is als er een duidelijk kader wordt geschetst. VCA werd in 1989 ingevoerd. In eerste instantie in de petrochemie, maar in de jaren daarna volgende veel verschillende sectoren. Inmiddels zijn 23 verschillende brancheorganisaties uit allerlei sectoren onderdeel van SSVV: Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. Deze stichting beheert VCA. In alle aangesloten sectoren was er behoefte aan een overkoepelend instrument om de veiligheid te verbeteren. Dat is wat VCA doet. De VCA checklist vertelt organisaties niet tot in detail hoe zij moeten zorgen voor veiligheid: de checklist is vooral om aan te geven wat belangrijk is, om er zo voor te zorgen dat bedrijven aan alle aspecten denken.

 

Wat staat er allemaal in de VCA checklist? De checklist bestaat uit meerdere hoofdstukken die de onderstaande onderwerpen behandelen. De term “VGM” betekent “Veiligheid, Gezondheid en Milieu”.

 

 • VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie
 • VGM-risicobeheer
 • Opleiding, voorlichting en instructie
 • VGM-bewustzijn
 • VGM-projectplan
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • VGM-inspecties
 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Inkoop van diensten
 • Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

Handleiding, naslagwerk en controle-instrument

De VCA checklist is dus een handleiding, naslagwerk en controle-instrument in één. Door de hoofdstukken van de checklist te volgen, weet je als organisatie zeker dat aan alle punten wordt gedacht. VCA gecertificeerde bedrijven worden geacht over voldoende kennis te beschikken om te allen tijde te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »