Wat is VCA databank?

VCA is gecreëerd om de veiligheid in risicovolle sectoren te verbeteren. VCA leidt tot organisaties en medewerkers met meer kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en meer besef van de risico’s. Dit helpt om het aantal bedrijfsongevallen te reduceren. VCA is daar ook succesvol in. Dat betekent wel dat er niet alleen moet worden opgeleid, maar dat het ook belangrijk is dat VCA gecontroleerd kan worden. Zo moet het inzichtelijk zijn of mensen en bedrijven in het bezit zijn van een VCA certificaat. Wat is VCA databank? Dat is het middel hiervoor.

Wat is VCA databank? Een centrale plek voor registraties

In VCA databank worden alle VCA-registraties bijgehouden. Dit geldt zowel voor VCA-certificeringen van bedrijven als de certificaten van werknemers, hoewel er voor beide aparte databanken zijn. Wie in het bezit is van een geldig VCA-certificaat zal in de databank worden opgenomen. Ook bedrijven die VCA gecertificeerd zijn, krijgen hierin een vermelding.

Eenvoudig organisaties of personen zoeken

In VCA databank kan de geldigheid van een VCA-certificaat van een bedrijf of werknemer worden opgezocht. Dit kan door middel van bedrijfsnaam, of in het geval van personen met naam en geboortedatum of VCA diplomanummer. Naast gegevens van de houder is ook zichtbaar tot wanneer het certificaat geldig is.

Wie beheert VCA databank?

Voor het beheer van VCA databank heeft het beherend orgaan van VCA, SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) een speciale stichting opgericht: Stichting VCA Infra. VCA Infra beheert de databank en zorgt ervoor dat alle gegevens kloppen.

Wat als er geen vermelding te vinden is?

Wie op legitieme wijze zijn/haar VCA certificaat heeft behaald, wordt met de bijbehorende gegevens vermeld in de VCA databank. Ook bedrijven die middels een officiële audit VCA gecertificeerd zijn, zijn in de bedrijfsdatabank te vinden. Maar wat nu wanneer een persoon of bedrijf niet vindbaar is, terwijl deze claimt wel gecertificeerd te zijn? Dat kan twee dingen betekenen. Er kan een fout gemaakt zijn, waarop VCA Infra deze na controle kan herstellen, of er kan sprake zijn van fraude.

Bewijs uit VCA databank opvragen

VCA databank is ook de plek voor het opvragen van bewijzen van VCA. Het VCA certificaat wordt slechts eenmalig verstrekt. Ben je deze kwijt, dan kun je via VCA databank een kopie uittreksel aanvragen. Dit geldt ook als officieel bewijs.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »