Wat is het verschil tussen een ontruimingsplan en een bedrijfsnoodplan?

Wat is het verschil tussen een ontruimingsplan en een bedrijfsnoodplan?  Om het eenvoudig uit te leggen: een ontruimingsplan is één van de onderdelen van een bedrijfsnoodplan.

Een veiligheidsplan waarin de verschillende onderdelen op het gebied van veilig werken zijn beschreven heet een bedrijfsnoodplan. Een bedrijfsnoodplan is, met uitzondering voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, niet wettelijk verplicht. Maar veel organisaties maken gebruik van een bedrijfsnoodplan. En terecht. Want bij een ernstige noodsituatie, komt er ontzettend veel op je af. Er moet veel tegelijk gebeuren. Het bedrijfsnoodplan is een overkoepelend veiligheidsplan waarvan alle werknemers goed op de hoogte dienen te zijn.

Wat staat er in een bedrijfsnoodplan?

In een bedrijfsnoodplan staat alle informatie op het gebied van BHV. Uiteraard is het niet mogelijk tijdens een calamiteit het bedrijfsnoodplan door te nemen. Daar is helemaal geen tijd voor. Het is belangrijk dat BHV-ers op de hoogte zijn van de informatie uit dit plan. Zo kan de juiste actie worden ondernomen in geval van een ernstige calamiteit. Maak dit plan daarom altijd eenvoudig inzichtelijk.


Behalve de BHV-ers is het ook belangrijk dat de rest van het personeel weet wat er in het bedrijfsnoodplan staat.


In het bedrijfsnoodplan zijn de volgende zaken duidelijk en overzichtelijk vermeld:

  • Hoe ziet de BHV organisatie eruit?
  • Hoe verloopt de structuur van BHV? Wie is verantwoordelijk voor wat, en in welke volgorde?
  • Wie vervangt BHV’ers die niet beschikbaar zijn? Wat is het back-up plan voor BHV?
  • Hoe werkt de organisatie bij een grote calamiteit of ramp samen met de gemeente

Wat is het verschil met een ontruimingsplan?

Het bedrijfsnoodplan is een overkoepelend plan. Een ontruimingsplan is onderdeel hiervan. Anders dan bij een bedrijfsnoodplan is het ontruimingsplan wél wettelijk verplicht.

Met een goed ontruimingsplan worden medewerkers snel en efficiënt in veiligheid gebracht. Het is belangrijk dat medewerkers weten hoe zij op een snelle en rustige manier het gebouw kunnen verlaten. Er kan paniek en onrust ontstaan in een dreigende situatie. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid van de medewerkers en moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Welke onderdelen bevat het ontruimingsplan?

Elk ontruimingsplan bestaat uit een aantal standaard onderdelen:

  • Gegevens van de organisatie.
  • Hoe is de bedrijfshulpverlening georganiseerd
  • De alarmeringsprocedure
  • Wat doen de BHV’ers bij brand en ontruiming
  • Een BHV logboek
  • Een ontruimingsplattegrond.
Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

Ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplattegrond Een ontruimingsplattegrond is één van de belangrijkste voorzieningen bij een calamiteit. Wanneer er een ontruiming plaats dient te vinden, is het van cruciaal belang

Lees verder »