Wat is een blusrating?

Een blusrating staat voor een bepaalde klasse qua kwaliteit en geschiktheid van de brandblusser, per brandklasse in kwestie.

Wat is een blusrating?

Een blusrating staat eigenlijk voor een bepaalde klasse qua kwaliteit en geschiktheid van de brandblusser, per brandklasse in kwestie.

 

Met de blusrating kun je zien hoe snel de brandblusser de brand van een bepaald volume aan zou moeten kunnen. Des te hoger de blusrating, des te meer geschikt het blusmiddel is.

 

Het is niet zo dat je een blusmiddel met een lagere blusrating moet kopen bij het risico op klein brandgevaar. Elke brandgevaar is vatbaar voor grote problemen en uitbreiding. Het is daarom altijd beter een blusmiddel te kopen met een hoge blusrating.

 

Er zijn verschillende soorten brandklassen. Een brandklasse is gekoppeld aan het materiaal wat in brand staat.Met het testen van deze brandklassen en het blussen ervan kan een blusrating vastgesteld worden.

 

Met bepaalde normen en eisen rondom deze test kan er vastgesteld worden hoe hoog de blusrating per brandblusmiddel zal zijn. Zo mag de brandklasse na het blussen geen vlam meer vatten binnen een aantal minuten, dit is per brandklasse anders.

Welke brandklassen zijn er?

Er zijn vijf brandklassen, deze brandklassen zijn internationaal vastgelegd, dit geldt dus veelal over de hele wereld.

 

Onder deze brandklassen zijn de bepaalde brandbare middelen en stoffen verdeeld.

 

Brandklasse A:
Vaste niet smeltende stoffen; hout, meubels, textiel en papier.

 

Brandklasse B:
Vloeistoffen en smeltende vaste stoffen; oplosmiddelen, benzine, olie, was, kunststoffen, vet.

 

Brandklasse C:
Gassen; aardgas, LPG, butaan, propaan.

 

Brandklasse D:
Metalen; aluminium, natrium, magnesium.

 

Brandklasse F:
Vetten; frituurvet, plantaardige en dierlijke vetten.
 
Hoe wordt een blusrating bepaald?

 

Per brandklasse is er een andere test, logisch aangezien per brandklasse andere middelen moeten branden en er ook nog eens andere blusmiddelen ingezet moeten worden.

Blusrating brandklasse A:

Er wordt er een stapel hout in vuur en vlammen gezet.
Deze stapel hout voldoet aan bepaalde afmetingen zodat de blusrating zeer precies berekend kan worden.
Een rechthoekige stapel balken, dit moet 8 minuten branden voor er geblust gaat worden.
Na het blussen mag het hout niet opnieuw vlam vatten binnen 3 minuten.
Wanneer 2 van de 3 blusproeven lukken kan er een blusrating vast worden gesteld, dit doet met men naar de lengte van de houten balken. 1 decimeter is 1A, dan is 2,7 meter dus 27A. Des te hoger dit getal, des te beter de rating. Blusmiddelen bij brandklasse A zijn een poederblusser, schuimblusser en water brandslanghaspel en een blusdeken.

Blusrating brandklasse B:

Er wordt een bak met vloeistof in brand gezet, deze vloeistof bestaat uit 2/3 heptaan en 1/3 water. Dit moet 1 minuut branden voordat er gestart wordt met het blussen. Het berekenen van de blusrating bij deze brandklasse staat gelijk aan het aantal liters wat er in de bak zit. Zo staat 50b voor 50 liter vloeistof, maar 130b voor 130 liter vloeistof.

 

Nogmaals, het is altijd beter een hogere blusrating te kiezen wanneer je brandblusmiddelen wil kopen. Brandklasse B kan geblust worden met sproeischuimblussers, CO2 blussers of poederblussers.

Blusrating brandklasse C:

Voor brandklasse C is er geen blusrating. Brandklasse C staat voor Gassen; aardgas, LPG, butaan, propaan. Het belangrijkste bij een brand met brandklasse C is dat de gaskraan direct wordt dichtgedraaid. Gassen welke in brand staan zijn onvoorspelbaar, dit maakt het onmogelijk er een betrouwbare blusrating op vast te stellen.
Bij het blussen van een brand in brandklasse C kun je eigenlijk alleen een poederblusser inzetten of anders een CO2 blusser.

Blusrating brandklasse F:

Er wordt een frituurpan ontstoken het frituurvet wordt verhit to boven 350 graden Celsius. Wanneer de pan enkele minuten brand wordt de brand geblust.De blusrating wordt berekend aan de hand van het aantal liters vet wat gebruikt wordt.

Zo staat 35f voor 35 liter vet en 70f voor 70 liter vet. Dus des te meer inhoud de frituurpan heeft, des te hoger de blusrating moet zijn. Net als bij alle andere brandklassen raden wij aan altijd voor een hogere blusrating te kiezen.

Blusmiddelen aanschaffen

Voor je de juiste blusmiddelen kunt gaan kopen is het essentieel goed te kijken naar welke risico’s er zijn binnen. Werk je veel met computers? Of juist in een keuken..?

ARBOwinkel.nl verkoopt diverse soorten brandblussers met diverse blusratings. Ook voor overige beschermingsmiddelen of andere producten op het gebied van veiligheid op of rond de werkvloer ben je bij ons aan het juiste adres. Denk aan rookmelders, PBM’s, verbandtrommels, maar ook brandblusser controle, vluchtroute advies.

BHV cursus volgen?

Wil jij een BHV cursus volgen en leren hoe je een brand moet blussen?

Wij bieden de BHV cursus aan op 10 (eigen) vestigingen door heel Nederland.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou