Wanneer is een brandslanghaspel verplicht?

De verplichting tot het installeren van brandslanghaspels is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Panden met een oppervlakte van meer dan 500 vierkante meter moeten verplicht over een brandslanghaspel beschikken. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende eisen.

Wanneer is een brandslanghaspel verplicht en hoeveel moeten dit er zijn?

Wanneer een pand in oppervlakte kleiner is dan 500 vierkante meter, is een brandslanghaspel niet verplicht. Vanzelfsprekend dienen er nog wel andere blusmiddelen aanwezig te zijn, maar hiervoor gelden andere eisen.

 

De verplichting voor het hebben van een brandslanghaspel in een pand van 500 vierkante meter of groter, komt mogelijk met enkele aanvullende plichten. Zo is bepaald dat vanaf elk punt in het pand toegang moet zijn tot bluscapaciteit. Dit betekent dat wanneer in een pand van 500 vierkante meter of groter niet elke plek met een enkele haspel bereikt kan worden, er nog een haspel of enkele haspels moeten worden geïnstalleerd. Zo garandeert men dat er op elke plek in het pand geblust kan worden. Dit kan dus ook betekenen dat er op elke verdieping een brandslanghaspel geïnstalleerd dient te worden.

 

Naast een verplichting gebaseerd op de oppervlakte van het pand, worden er ook eisen gesteld aan de eigenschappen en capaciteit van een brandslanghaspel. Deze zijn als volgt:

 

  • Aansluiting op de drinkwatervoorziening van het pand
  • Geen plaatsing in een vluchttrappenhuis
  • De lengte van de slang mag maximaal 30 meter bedragen
  • De statische waterdruk dient minimaal 100 kPa te zijn
  • De wateropbrengst is minimaal 1,3 kubieke meter per uur

Aanschaf en controle

In de webshop van ARBO centrum kan men een brandslanghaspel aanschaffen. Deze haspels voldoen aan alle wettelijke eisen. Haspels moeten jaarlijks worden gekeurd. Hiervoor kan een specialist als ARBO centrum worden ingeschakeld.

 

Ook wanneer het pand in kwestie kleiner is dan 500 vierkante meter, is het alsnog verstandig om een haspel te installeren. Men kan immers nooit genoeg investeren in veiligheid.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou