Waar plaats je het beste een AED?

Wanneer iemand getroffen wordt door een hartstilstand, weet je dat je geen tijd te verliezen hebt. Je weet waarschijnlijk ook al dat de overlevingskansen van een slachtoffer sterk toenemen wanneer je een AED gebruikt. Wordt binnen 6 minuten een AED toegepast, dan blijkt uit data dat een slachtoffer zelfs een kans van meer dan 50% heeft om de hartstilstand te overleven zonder blijvende schade. Kortom: een AED is cruciaal. Wat dan ook cruciaal is, is de plaatsing van de AED. Waar plaats je het beste een AED? Wij gaan hier dieper op in. Er is geen kant-en-klaar antwoord. Waar je het beste een AED kunt plaatsen is mede afhankelijk van de omstandigheden. Daarom behandelen wij vooral de aspecten die er het meest toe doen.

Belangrijk: waar wordt de AED toegepast en wie mag deze gebruiken?

Waar je een AED het beste plaatst, is grotendeels afhankelijk van die deze mag gebruiken. Dat hangt vaak weer samen van de situatie waarin de AED gebruikt wordt. Gaat het om privé gebruik of om zakelijk gebruik? Bij privé gebruik, bijvoorbeeld thuis, is het natuurlijk de bedoeling dat iedereen in het huishouden, of op zijn minst de mensen die oud genoeg zijn, de AED kan gebruiken in geval van nood.

 

Bij professioneel gebruik, dus in een bedrijf, of bij gebruik in een vereniging of openbare plek kan dit weer anders zijn. In sommige bedrijven kan de AED door iedereen gebruikt worden. In andere bedrijven is dit voorbehouden aan BHV’ers. In alle gevallen geldt dat een AED natuurlijk zo goed mogelijk bereikbaar dient te zijn, maar wil je niet dat zomaar iedereen de AED kan gebruiken? Dan kun je deze plaatsen in een afgesloten kast of koffer of plaatsen in een ruimte waartoe niet iedereen zomaar toegang heeft.

 

Naar onze mening is het altijd verstandig om een AED voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Hoe eerder hulp kan worden geboden, hoe beter. En van een AED zal in principe nooit misbruik worden gemaakt.

Denk na over een logische plek

Een AED plaats je het beste op een logische plek. Maar wat is een logische plek? Ook dat is per geval verschillend. Houd echter altijd rekening met de onderstaande punten:

 

  • Kies voor een centrale plek van waaruit de AED snel te bereiken is
  • Gebruik een plek waar zich over het algemeen veel mensen bevinden
  • Plaats de AED nabij andere EHBO middelen

 

Een combinatie van de bovenstaande punten is in veel gevallen ideaal. In de praktijk kom je dan – bij bedrijfsmatig gebruik – al snel uit bij de receptie, ingang of centrale hal.

Hoe zit het met de bereikbaarheid en toegankelijkheid?

Het is niet alleen van belang dat je de AED op een logische plek plaatst. Je moet deze natuurlijk ook te allen tijde snel en probleemloos kunnen pakken. Plaats de AED daarom op een duidelijk zichtbare hoogte. Zorg er ook voor dat de weg naar de AED toe en de onmiddellijke omgeving van de AED nooit geblokkeerd worden. Het is aan te raden om een AED in een vrije omgeving te plaatsen of op te hangen. Zo zorg je ervoor dat je nooit gehinderd wordt op het moment dat je hem nodig hebt.

Geef de locatie duidelijk aan

Je kunt nog zo’n goede locatie bedenken om een AED te plaatsen; wat telt is dat deze locatie voor iedereen duidelijk is. Vergeet niet dat een AED gebruikt wordt in een stressvolle situatie. Niet iedereen kan even helder nadenken en snel handelen onder invloed van stress. Maak het daarom zo eenvoudig mogelijk om de AED te vinden. Dat begint met het kiezen van de juiste plaats, maar wordt verder versterkt door deze plaats duidelijk aan te geven. Denk aan stickers en borden die mensen naar de AED begeleiden.

 

Om het op te sommen: wil je ervoor zorgen dat de AED op de juiste plek komt te hangen en goed bereikbaar is, kies dan voor:

  • Een centrale of veel bezochte ruimte
  • Plaatsing op een vrije, makkelijk te bereiken plek
  • Duidelijke zichtbaarheid, eventueel met extra borden en stickers
Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou