VCA in thermische isolatie

Nadat VCA werd geïntroduceerd in de petrochemie, werd het al snel een alom gebruikt instrument voor toepassing in risicovolle sectoren in het algemeen. Daarom is VCA in thermische isolatie ook van toepassing. VCA bewijst zijn waarde juist omdat het in zoveel sectoren van toepassing is. Hoe zit dit precies? Verschilt VCA in thermische isolatie dan sterk van die in andere sectoren? Nee, dat niet. VCA is namelijk niet direct een vakinhoudelijk instrument. VCA zorgt voor het terugdringen van risico’s en bedrijfsongevallen door te zorgen voor meer kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en risico. Bedrijven en medewerkers leren dit zelf toepassen binnen hun sector en werkzaamheden.

Hoe werkt VCA in thermische isolatie?

Zoals je zojuist al kon lezen: VCA zorgt voor concreet toepasbare kennis tijdens het uitvoeren van werkzaamheden (maar uiteraard begint dit al bij de voorbereiding hiervan). VCA in thermische isolatie werkt dan ook niet heel anders dan dat het in andere sectoren doet.

 

Medewerkers die hun VCA certificaat hebben behaald, hebben hiermee aangetoond dat zij voldoende begrip en kennis hebben van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit betekent dat zij in staat worden geacht om zelf zorg te dragen voor veilige werkzaamheden. Ze weten waar zij op moet letten en hoe zij hun werkzaamheden uit dienen te voeren om veiligheid te waarborgen. Niet alleen die van henzelf, maar ook die van mensen in de omgeving.

 

Bij VCA in thermische isolatie zullen medewerkers vooral hun kennis toepassen tijdens het werken met gereedschappen, maar ook bijvoorbeeld tijdens het werken met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. VCA is er voor uitvoerende medewerkers (VCA basis) en voor leidinggevende medewerkers (VCA VOL). Leidinggevende medewerkers hebben naast verantwoordelijkheid voor hun eigen werk ook nog eens de verantwoordelijkheid voor hun team.

Hoe zit het met de bedrijven?

Goede veiligheid begint bij de bedrijven, de werkgevers. Medewerkers kunnen nog zo’n goede kennis hebben op het gebied van risico’s; wanneer zij niet in veilige omstandigheden werken, is er alsnog teveel kans op bedrijfsongevallen. Daarom geldt VCA in thermische isolatie ook voor bedrijven. Bedrijven kunnen zich VCA* laten certificeren (wanneer zij ingeschakeld worden als onderaannemer) of VCA** laten certificeren (wanneer zij ingeschakeld worden als hoofdaannemer).

 

Deze certificering is een belangrijke waarborg voor opdrachtgevers. Zo weten zij namelijk dat zij een bedrijf inschakelen dat weet hoe het voor veilige arbeidsomstandigheden zorgt voor medewerkers. Men kan daarom zowel VCA voor bedrijven als VCA voor medewerkers in thermische isolatie als verplicht zien: opdrachtgevers zullen altijd een VCA gecertificeerde specialist willen inschakelen, terwijl deze specialisten altijd willen werken met goed opgeleid personeel.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »