VCA in de transport en logistiek

Sinds zijn intrede in de petrochemie in 1989 is VCA uitgebreid naar zeer veel verschillende branches. VCA in de transport en logistiek, bijvoorbeeld. VCA is een instrument geworden om in risicovolle branches te zorgen voor meer veiligheid. Door kennis en bewustzijn te creëren, onder andere. Dat de transport- en logistieksector risico’s kent, zal niemand verbazen. Maar hoe komt VCA in de transport en logistiek precies tot zijn recht?

VCA voor bedrijven in transport en logistiek

De risico’s voor medewerkers in de transport en logistiek komen letterlijk en figuurlijk van alle kanten. Werkgevers hebben de taak om te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden voor hun medewerkers. Dat is in deze branche een omvangrijke taak, want men heeft te maken met medewerkers die uiteenlopende werkzaamheden uitvoeren. Denk aan magazijnmedewerkers, heftruckchauffeurs en vrachtwagenchauffeurs. Stuk voor stuk dienen zij hun werk veilig te kunnen doen. Daarvoor dragen zij zelf ook verantwoordelijkheid, maar daarover dadelijk meer.

 

In de transport en logistiek is VCA de norm geworden. Dit betekent dat vrijwel alle bedrijven hier gebruik van maken. Maar wat betekent dit? Een belangrijk onderdeel van VCA is de checklist. Deze checklist, op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, noopt bedrijven tot nadenken. De checklist vormt een leidraad voor het maken van goed beleid en het beperken van risico’s. Transport- en logistiekbedrijven die in het bezit zijn van een VCA certificering tonen hiermee aan dat zij over belangrijke kennis op het gebied van veiligheid en risico’s beschikken.

VCA voor medewerkers in transport en logistiek

Bedrijven zijn natuurlijk niet in hun eentje verantwoordelijk voor veiligheid. Het is de taak – zelfs de wettelijke plicht – voor bedrijven om te zorgen voor veilige werkomstandigheden; medewerkers hebben de taak en plicht om zich als goed werknemer te gedragen. Dit betekent dat VCA in de transport en logistiek ook op hen van toepassing is.

 

Medewerkers in deze sector krijgen te maken met flink wat risico’s. Denk alleen al aan het grote aantal zwarte en krachtige bedrijfsvoertuigen waar veel medewerkers mee werken. Medewerkers in deze sector werken in een omgeving waarin voorzichtigheid geboden is. Om te weten hoe je veilig werkt (niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen), is het van belang om de juiste kennis op te doen. VCA legt die basis. Medewerkers kunnen hun VCA certificaat behalen: VCA basis voor uitvoerende medewerkers en VCA VOL voor leidinggevende medewerkers.

 

Met hun VCA certificaat tonen medewerkers aan dat zij over essentiële kennis op het gebied van risico’s, veiligheid, gezondheid en milieu beschikken. De meeste werkgevers in deze branche stellen het hebben van een VCA certificaat verplicht voor hun medewerkers.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »