VCA in de railinfrastructuur

De railinfrastructuur is een sector waar uiteindelijk miljoenen mensen van afhankelijk zijn. In een dergelijk belangrijke sector is veiligheid natuurlijk van cruciaal belang. Dat begint bij de basis: de mensen die het werk uitvoeren. Veiligheid is belangrijk voor iedereen die werkt in de railinfrastructuur. Deze medewerkers moeten zorgen voor de veiligheid van iedereen die van de infrastructuur gebruikmaakt. Maar hoe zit het met hun eigen veiligheid? Daarvoor is er VCA in de railinfrastructuur. Werken in deze sector is namelijk vaak zeker niet zonder risico’s.

 

VCA in de railinfrastructuur zorgt ervoor dat zowel bedrijven als medewerkers op de hoogte zijn van deze risico’s. Goede risicobeheersing begint namelijk met gedegen kennis. VCA is ontwikkeld om het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen. VCA ontstond in de petrochemie, waar bedrijfsongevallen een groot probleem vormden, maar is inmiddels uitgegroeid tot het meest gebruikte en vrijwel altijd verplicht gestelde instrument in alle risicovolle sectoren.

Hoe draagt VCA in de railinfrastructuur bij aan veiligheid?

VCA in de railinfrastructuur richt zich, net als in andere sectoren, op het herkennen, beheersen en voorkomen van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. VCA heeft een overkoepelend karakter. Dit betekent dat VCA ook in de railinfrastructuur zich niet zozeer bemoeit met de inhoudelijke kant van de werkzaamheden. VCA zorgt voor kennis op het gebied van veiligheid en risico’s tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden.

 

Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn, kunnen hiermee aantonen dat zij weten wat zij moeten doen om voor medewerkers te zorgen voor zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden. Voor hoofdaannemers is er het VCA** certificaat en voor onderaannemers het VCA* certificaat. Het voornaamste verschil zit in de beleidsmatige aspecten waarmee hoofdaannemers te maken krijgen.

 

Niet alleen bedrijven moeten kunnen aantonen over voldoende kennis op het gebied van veiligheid te beschikken. Dit geldt net zo goed voor medewerkers. Daarom dienen ook zij over een VCA certificaat te beschikken. Voor uitvoerende medewerkers is dit het basis VCA certificaat en voor leidinggevende medewerkers is dit het VCA VOL certificaat.

Minder bedrijfsongevallen

In de railinfrastructuur wordt gewerkt met krachtige machines en zware en gevaarlijke materialen. Niet zelden in een omgeving waarin men scherp en alert moet blijven. VCA in de railinfrastructuur zorgt voor de kennis om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren met het oog op de risico’s. Dit leidt tot minder bedrijfsongevallen en zorgt voor een goede basis op het gebied van veiligheid.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »