VCA in de procesindustrie

Veiligheid speelt overal een prominente rol. In welke sector je ook kijkt; overal worden maatregelen genomen om veiligheid te vergroten en te waarborgen. Je kunt echter spreken van diverse risicovolle industrieën waarin veiligheid nog meer aandacht behoeft. Dit zijn industrieën waarin het risico op bedrijfsongevallen die kunnen resulteren in letsel hoog is. De procesindustrie is een van die sectoren. Daarom geldt VCA in de procesindustrie. VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. Dit instrument is gecreëerd om op die drie gebieden te zorgen voor extra kennis zodat de kans op arbeidsongevallen afneemt.

Waarom is VCA in de procesindustrie zo belangrijk?

Waarom is VCA in de procesindustrie zo belangrijk? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het niet alleen belangrijk om te kijken naar de risico’s op bedrijfsongevallen, maar ook op de impact. Zoals wij in de inleiding al schreven: in elke sector is er sprake van risico’s. Maar hoe ernstig zijn de eventuele gevolgen van deze risico’s? Ook op kantoor loop je namelijk bepaalde risico’s, maar gelukkig zijn de gevolgen hiervan vaak redelijk onschuldig.

 

In de procesindustrie is er niet alleen sprake van een hoog risico op bedrijfsongevallen; de gevolgen zijn meestal ook nog eens zeer heftig van aard. In de procesindustrie wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Bedrijven en medewerkers dienen goede kennis te hebben van de gevaren en te weten hoe zij deze kunnen voorkomen of beperken. Zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van gezondheid en milieu heeft de procesindustrie te maken met (grote) risico’s. VCA in de procesindustrie is onmisbaar. Vandaar dat het in deze industrie dan ook wordt beschouwd als verplicht.

VCA voor bedrijven en werknemers

Om echt te zorgen voor goede veiligheid, is het van belang dat zowel bedrijven als werknemers over de juiste kennis beschikken. Daarom is er ook VCA voor bedrijven en werknemers in de procesindustrie.

 

Bedrijven in de procesindustrie zullen in de basis allemaal beschikken over een VCA** certificering. Dit is namelijk het certificaat voor hoofdaannemers. Mocht het bedrijf werkzaam zijn als onderaannemer, dan volstaat het VCA* certificaat.

 

Door zich te certificeren kunnen bedrijven aantonen over voldoende kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te beschikken. Maar hoe zit dat met werknemers? Bedrijven kunnen nog zulke goede voorwaarden scheppen; alleen met kundig personeel zal er echt kunnen worden gezorgd voor voldoende veiligheid. Voor medewerkers in de procesindustrie is er VCA basis (voor uitvoerend personeel) en VOL VCA, voor leidinggevende medewerkers.

 

Door hun VCA certificaat te behalen, kunnen medewerkers aantonen dat zij goed zijn opgeleid en dat zij weten hoe zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren met het oog op veiligheid, gezondheid en milieu. VCA in de procesindustrie is daarbij nadrukkelijk niet bedoeld om hen vakinhoudelijk dingen mee te geven: de focus ligt op kennis en bewustwording van de impact van hun werkzaamheden en hoe deze veilig en capabel uit te voeren.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »