VCA in de petrochemie

VCA in de petrochemie is een belangrijk en interessant onderwerp. Het was namelijk deze sector die eind jaren 80 verantwoordelijk was voor de komst van VCA. Zonder petrochemie was VCA er waarschijnlijk niet geweest. In 1989 werd de VCA gelanceerd als veiligheidsinstrument voor de petrochemie. Vrijwel direct wekte dit de interesse van andere sectoren. VCA bleek een instrument dat echt zorgde voor verbetering en dus werd het ook door andere sectoren omarmd. Dat VCA in de petrochemie tot stand kwam, was geen toeval. Dit was een sector met grote risico’s waarin van oudsher veel ongelukken gebeurden.

Hoe VCA in de petrochemie tot stand kwam

Iedereen is gebaat bij een veilige werkomgeving. In de petrochemie vormde dit een uitdaging. Ondanks pogingen van bedrijven om voor veiligheid te zorgen, ging het te vaak mis op de werkvloer. Niet zelden met zeer ernstige of zelfs dodelijk afloop. In een poging om het aantal ongevallen omlaag te brengen en te zorgen voor een goed kennisniveau, werd er werk gemaakt van een overkoepelend veiligheidsinstrument. Dit werd VCA.

Petrochemie gebruikt nog steeds een eigen VCA

Nadat VCA met succes in de petrochemie werd geïntroduceerd, namen veel andere sectoren dit instrument over. Anno nu telt het beherende orgaan van VCA, SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) 23 aangesloten brancheorganisaties. In al deze branches is sprake van risico’s op het gebied van veiligheid. Zij hebben VCA geïmplementeerd om op dit gebied voor verbetering te zorgen.

 

Alle branches hebben een gelijke VCA als uitgangspunt. De petrochemie gebruikt echter nog steeds zijn eigen versie van VCA. Dat is niet verwonderlijk, want niet alleen is deze sector de “uitvinder” van VCA; er is ook sprake van enkele zeer specifieke risico’s die in andere sectoren niet van toepassing zijn.

 

Een speciale VCA voor de petrochemie is nodig. Vanwege de zeer specifieke risico’s van het werken met de gevaarlijke stoffen. Maar ook omdat deze sector continu verandert. Met enige regelmaat ontstaan er nieuwe technieken, inzichten en bepalingen die in VCA worden opgenomen. Dit geldt overigens voor VCA in het algemeen. VCA is geen statisch, maar een levend instrument waarin voortschrijdend inzicht regelmatig zorgt voor wijzigingen en toevoegingen.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »