Keuring rolsteiger

Een rolsteiger is een ontzettend handig hulpmiddel. Het is de populairste manier om snel en efficiënt op hoogte aan een gebouw te kunnen werken. Het grote voordeel van rolsteigers is dat zij relatief licht, snel op te bouwen en mobiel zijn. Maar aan het werken op een rolsteiger zijn natuurlijk risico’s verbonden. Een keuring van de rolsteiger kan helpen om die risico’s te beperken. Deze is belangrijk om veiligheid te garanderen.

Waarom een keuring van de rolsteiger?

Rolsteigers worden vaak op- en afgebouwd. Hoewel dat één van de unieke kenmerken en voordelen van een rolsteiger is, betekent dit ook dat de materialen aan slijtage onderhevig zijn en de kans lopen om defecten te gaan vertonen. Defecten die zonder keuring wellicht onopgemerkt zouden blijven.

 

Een keuring van de rolsteigers zorgt ervoor dat je zeker weet dat je met een deugdelijk exemplaar aan de slag gaat. Dit vergroot de veiligheid. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te voorzien van deugdelijk materiaal. Een keuring van de rolsteiger is dus onmisbaar.

Wat houdt deze keuring in?

Tijdens de keuring van de rolsteiger zal een gecertificeerde professional een grondige optische inspectie uitvoeren. Hierbij wordt de rolsteiger gecontroleerd op beschadigingen en defecten. Er wordt gekeken of de staat van de steiger nog overeenkomt met die tijdens de oplevering door de fabrikant. Wordt de rolsteiger goedgekeurd, dan mag hiermee gewerkt worden.

Wat de keuring vooral niet is

De rolsteiger keuring draagt bij aan de veiligheid en zorgt voor een goede basis. Het is echter geen waarborg voor totale veiligheid. De verantwoordelijkheid van een goede, veilige opbouw volgens instructies rust bij de gebruiker van de rolsteiger. Een goedgekeurde rolsteiger die foutief is opgebouwd of verkeerd wordt gebruikt, kan alsnog leiden tot gevaarlijke situaties en ongevallen.

Laat de steiger keuren door ARBO centrum

De specialisten van ARBO centrum kunnen rolsteigers keuren. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou