Hoe zit het met de ongevallenstatistiek sinds VCA?

Dat is een interessante vraag. VCA is namelijk niet voor niets ingevoerd. Het voornaamste doel van VCA is om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. De start hiervan was veelbelovend. In 1994 deed VCA officieel zijn intrede in de petrochemie. De petrochemie was een van de sectoren met de slechts statistieken op het gebied van ongevallen. VCA zorgde voor verbetering en werd niet lang daarna ook in andere sectoren geïntroduceerd. Inmiddels is VCA gemeengoed in tientallen sectoren. Van welke invloed is dit geweest op de ongevallenstatistiek?

Hoe zit het met de ongevallenstatistieken sinds VCA? Over het algemeen goed

Over het algemeen is het met de ongevallenstatistiek sinds VCA de goede kant op gegaan. Absoluut goed genoeg om te stellen dat VCA werkt. Om het hele plaatje te kunnen begrijpen, is wat extra informatie wel belangrijk.

 

In veel sectoren waar VCA is ingevoerd is sindsdien een daling in het aantal bedrijfsongevallen waargenomen. In veel gevallen gaat het ook nog eens om een structurele daling, waarbij elk jaar minder ongevallen plaatsvinden. Er zijn echter ook sectoren waarin het tegenovergestelde gebeurt.

 

De bouw springt er wat dat betreft het meeste uit. De bouw is een belangrijke sector voor VCA. Ondanks dat VCA hier vrijwel altijd verplicht is, heeft dit niet geleid tot een soortgelijke afname in bedrijfsongevallen als in andere sectoren. Sterker nog: de laatste jaren stijgt het aantal ongevallen in de bouw. Hier moeten echter wel wat kanttekeningen bij geplaatst worden.

 

Om de ongevallenstatistiek sinds VCA goed te kunnen beoordelen, moet er niet alleen gekeken worden naar absolute nummers. Immers: veel sectoren zijn sinds de invoering van VCA gegroeid. De bouw is hier een van. Hoe meer werk er is en hoe meer mensen er in een sector werkzaam zijn, des te meer arbeidsongevallen er gebeuren. Voor een realistisch beeld moet er ook gekeken worden naar relativiteit. In absolute zin vinden er meer arbeidsongevallen plaats, relatief gezien vaak minder.

Veel factoren wegen mee

Daar komt bij dat sinds VCA er veel meer aandacht is voor veiligheid. Dit betekent ook dat arbeidsongevallen veel vaker worden gemeld. Dat kan het beeld vertekenen. Bovendien is VCA niet de enige factor die van invloed is op de veiligheid. Technologische ontwikkelingen, regelgeving, overige veiligheidsregels: er zijn tal van factoren die invloed uitoefenen op de veiligheid en het aantal bedrijfsongevallen. Dat maakt het lastig om de invloed van VCA precies te benoemen.

 

Samenvattend kun je stellen: VCA heeft veel goeds gedaan voor de veiligheid en het terugdringen van het aantal bedrijfsongevallen. Dit zie je vrijwel overal terug in de ongevallenstatistiek. Desondanks mag de focus op veiligheid natuurlijk nooit verslappen.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »