Hoe vaak moet RI&E getoetst worden?

De RI&E staat ook wel voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Hierin worden alle arbeidsrisico’s voor jouw bedrijf of organisatie in kaart gebracht. Hierdoor kun je deze risico’s verkleinen of wegnemen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers minder gezondheidsklachten hebben, er minder ongevallen plaatsvinden en het verzuim minder wordt. Zo wordt de werkplek veiliger, waardoor werknemers beter zullen presteren. Een RI&E is dus heel belangrijk. Maar hoe vaak moet de RI&E getoetst worden?

Is de RI&E toetsen verplicht?

Heb je medewerkers in dienst, dan is het verplicht een RI&E te hebben. Heb je geen RI&E, dan kan dit tot een boete leiden. Er wordt sinds 2021 strenger door de arbeidsinspectie gecontroleerd, waardoor het van groot belang is hieraan te denken.


De verplichting tot het toetsen van de RI&E is in artikel 14 van de Arbowet vastgelegd. Er staat hierin ook dat de werkgever zich hierbij door een gecertificeerd Arbodeskundige moet laten bijstaan. De wijze waarop de toetsing dient te verlopen, is niet in de Arbowet vastgesteld. Wel is dit vastgesteld in de certificatie regelingen van de Arbodeskundigen.

Opnieuw toetsen van de RI&E

In de Arbowet staat geen termijn omtrent de geldigheid van de RI&E. Wel moet een RI&E altijd actueel zijn. De RI&E moet worden bijgesteld en opnieuw worden getoetst wanneer er in een bedrijf met een nieuwe werkmethode wordt gewerkt, de werkomstandigheden veranderen of als er gebruik wordt gemaakt van technische innovaties. Ook kunnen er aanvullende eisen gesteld worden met betrekking tot de termijn waarop de RI&E moet worden getoetst.

 

Kortom: wanneer er iets verandert in het bedrijf waardoor ook risico’s veranderen, zul je de RI&E opnieuw moeten toetsen en indien nodig moeten aanpassen. Hoe vaak dit in de praktijk is, valt op voorhand dus niet te zeggen. Natuurlijk is het wel verstandig om de RI&E sowieso periodiek tegen het licht te houden.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou