Alle VCA cursus

VCA cursus + code 95

Inclusief examen en code 95 registratie

VCA cursussen bij ARBO centrum

Bij ARBO centrum is het mogelijk om de cursus VCA VOL of BASIS (U05) te volgen. Deze cursussen zijn bedoeld voor chauffeurs die verplicht zijn het VCA certificaat te halen. Dit is vaak het geval op bouwplaatsen en op grote, industriële bedrijventerreinen. De chauffeur leert de gevaren van het verkeer en kan hier na het afronden van de cursus op inspelen om arbeidsongevallen te voorkomen. Ook wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan de fysieke risico’s van de arbeid en het beoordelen van noodsituaties.

Na de cursus moet de cursist een afzonderlijk examen afleggen om zijn VCA certificaat in ontvangst te kunnen nemen. Dit examen wordt meestal op dezelfde dag afgenomen. Het VCA certificaat is tien jaar geldig. Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wetgeving
  • Gevaren en ongevallen
  • Veiligheidsgedrag
  • Gevaarlijke stoffen
  • Noodsituaties
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • Voorbereiding op het examen

VCA CCV voor beroepschauffeurs

Als je actief bent als beroepschauffeur ben je verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur aan CCV nascholing te volgen. Wanneer je dit niet doet, is het niet mogelijk om je chauffeursdiploma te verlengen. Met Code 95 toon je aan dat je vakbekwaam bent. Het is een aanduiding op het rijbewijs die achter een voertuigcategorie staat. Deze aanduiding heeft een einddatum. Code 95 is verplicht wanneer je beroepsmatig een voertuig bestuurt waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) nodig is. Code 95 is vijf jaar geldig.

Erkende opleidingen bij ARBO centrum

De klassikale cursussen met een Code 95 vermelding van ARBO centrum zijn erkend door het CCV. In de praktijk eisen bovendien steeds meer opdrachtgevers het VCA certificaat bij het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden. In die gevallen wordt ook van van beroepschauffeurs verwacht dat zij over het erkende diploma Basisveiligheid VCA beschikken.