Een VCA bestuderende man met een pen in zijn handen

De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is een cruciaal document. De risico’s in de organisatie worden ermee in kaart gebracht, er is sprake van een duidelijk plan om de risico’s te beheersen en hoe te handelen wanneer er concreet sprake is van een risico. De RI&E geeft duidelijkheid en houvast. Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor verslaglegging: calamiteiten en incidenten worden genoteerd. In de loop der tijd kunnen de risico’s in het bedrijf natuurlijk veranderen. Dit werpt de vraag op: hoe vaak moet je een RI&E uitvoeren? Het antwoord vind je in deze blog.

 

Hoe vaak moet je een RI&E uitvoeren? Dat bepaal je zelf

Hoe vaak moet je een RI&E uitvoeren? Dat bepaal je als organisatie zelf. Dat wil niet zeggen dat je helemaal de vrije hand hebt. Er is geen wettelijk bepaalde geldigheidsduur van de RI&E. Ook zijn er geen regels of richtlijnen omtrent het opnieuw uitvoeren hiervan. Behalve deze: de RI&E moet actueel blijven. Hoe vaak je een RI&E uit dient te voeren, is dus afhankelijk van de omstandigheden.

 

In organisaties waar de risico’s constant veranderen, zal de RI&E vaker moeten worden uitgevoerd dan in organisaties die niet aan veranderingen onderhevig zijn. Veel verloop van personeel, wisselende werkomstandigheden, uitbreidingen, vernieuwingen van machines, nieuwe werkmethodes: dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van situaties waar in een RI&E rekening mee moet worden gehouden.

 

Goede motivatie en onderbouwing

In de RI&E wordt ook onderbouwd hoe vaak deze opnieuw wordt uitgevoerd, en waarom. Het is goed mogelijk dat een RI&E meerdere jaren actueel blijft. Blijf hier echter wel scherp op. Voer ondanks dat de noodzaak er misschien niet lijkt te zijn toch een periodieke check uit. Bij twijfel is het altijd goed om wel te gaan voor het opnieuw uitvoeren van de RI&E. In veiligheid kun je immers nooit te veel investeren. Heb je vragen over de RI&E of ben je op zoek naar een specialist die jouw organisatie hiermee kan helpen, dan staat ARBO centrum voor je klaar.

Bericht delen:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Heb je een vraag?
Maandelijks blog
overzicht ontvangen?

Verder lezen?