Welke arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd?

Arbeidsmiddelen zijn alle middelen die gebruikt worden om het werk te kunnen uitvoeren. Dit varieert van eenvoudig gereedschap tot machines. Het is belangrijk dat arbeidsmiddelen in een goede staat zijn en op de juiste manier worden gebruikt. Want werken met veilige arbeidsmiddelen zorgt voor een veilige werkplek. Welke arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd?

Er zijn wettelijke regels opgesteld die bepalen dat gereedschappen, machines en installaties minimaal één keer per jaar moeten worden gekeurd.

Er zijn twee soorten keuringen

1. Keuring na installatie.

Voordat het arbeidsmiddel wordt gebruikt moet het goed geïnstalleerd en veilig zijn. En daarom vindt keuring plaats na het installeren en voor het eerste gebruik. Zodra het arbeidsmiddel wordt gedemonteerd of verplaatst, dan wordt de keuring herhaald. Tijdens de keuring wordt beoordeeld of het arbeidsmiddel op de juiste manier is geïnstalleerd en veilig en goed functioneert in de arbeidssituatie.

2. Periodieke keuring.

Met een periodieke keuring voorkom je dat arbeidsmiddelen onveilig worden door slijten of ouderdom. Maar ook kan worden beoordeeld of er voldoende onderhoud is gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

Wie keurt de arbeidsmiddelen?

De werkgever is vrij om te bepalen door wie hij de arbeidsmiddelen laat keuren. Meestal wordt de keuring gedaan door een onafhankelijke keuringsinstantie, een onderhoudsdienst of een eigen technische dienst.

Er zijn echter uitzonderingen. De onderstaande arbeidsmiddelen moeten altijd door een aangewezen onafhankelijke instelling worden gekeurd:

  • Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen
  • Duik- en caissonsystemen
  • Drukapparatuur (Warenwetbesluit drukapparatuur 
  • Containers
  • Mobiele hijskranen en torenkranen met capaciteit van 10 tonmeter of meer
  • Liften voor personenvervoer


Hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer

NEN 3140 arbeidsmiddelen keuren

Ook NEN 3140 arbeidsmiddelen, elektrische handgereedschappen en apparaten onder laagspanning, moeten worden gekeurd. Dit wordt gedaan door een NEN 3140 keurmeester, die je indien gewenst zelf kunt laten opleiden.

Hoe weet je dat arbeidsmiddelen gekeurd zijn en dus veilig in gebruik?

Met een keuringssticker op je arbeidsmiddelen kan je altijd laten zien dat je aan je wettelijke verplichtingen voldoet. Het hebben van de stickers is niet verplicht, maar we raden het wel aan. Stel dat er onverwacht een inspectie plaatsvindt, dan hoef je alleen maar de stickers te laten zien om aan te tonen dat je veilig werkt en aan je verplichtingen voldoet.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou