Waar moet je aan denken bij een risico-inventarisatie?

Een risico-inventarisatie (kortweg RI&E, dat staat voor risico inventarisatie & evaluatie)is een omvangrijk document dat alle risico’s en de daarbij horende preventie in kaart brengt die binnen een bedrijf kunnen plaatsvinden. De RI&E is verplicht voor alle bedrijven met medewerkers in dienst.

 

De RI&E is een belangrijk document en daarom is het belangrijk zo grondig mogelijk te werk te gaan.

 

  • Alle facetten van de organisatie en de werkzaamheden dienen systematisch te worden nagelopen.
  • Elk geconstateerd risico dient te worden vastgelegd, omschreven en te worden geëvalueerd. Het doel moet zijn om het risico volledig in kaart te brengen. Dit houdt in: een gedetailleerde omschrijving van het risico, waarom dit risico er is, hoe het kan ontstaan en welke maatregelen worden getroffen om dit risico te beperken en eventuele hieruit voortvloeiende gevolgen adequaat aan te pakken.

 

Een risico inventarisatie & evaluatie is niet alleen een omvangrijk, maar ook een ‘levend’ document. Dat betekent dat het document regelmatig wordt aangepast aan nieuwe situaties en nieuwe mogelijke risico’s.

Waarom heeft mijn bedrijf een RI&E nodig?

Heb jij meer dan 1 FTE? Dan is een RI&E wettelijk verplicht. Waarom is de RI&E zo belangrijk? Het is een onmisbaar document om een veilige werkomgeving voor jezelf en de andere werknemers te creëren. Daar draait het uiteindelijk om in de RI&E. Maar hoe verhoog je de veiligheid van je werknemers? Stel er zijn gevaarlijke machines op de werkvloer aanwezig, Dit verhoogt de kans op een bedrijfsongeval. Hoe voorkom je dit? Dat wordt allemaal vastgelegd in de RI&E.

 

Behalve voor de veiligheid van je werknemers, loop je een financieel risico als je RI&E niet aanwezig of up-to-date is. Als er een bedrijfsongeval bij jou op de werkvloer plaatsvindt kan de verzekering er voor kiezen om de uitkering te weigeren. Daarom is de RI&E wettelijk verplicht.

Je kunt een RI&E laten maken

Je kunt zelf een RI&E maken (dan is het verstandig om deze te laten toetsen), maar je kunt ook een specialist inschakelen. Dan weet je zeker dat met alle aspecten rekening wordt gehouden.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou