Wanneer moet een RI&E worden bijgesteld?

Een RI&E wordt ook wel de ‘Risico Inventarisatie & Evaluatie’ genoemd. In dit document staan alle bedrijfsmatige risico’s, alsook hoe hiermee moet worden omgegaan en wat de juiste vervolgstappen in een concrete situatie zijn. De risico’s betrekken zich tot de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Dit zijn risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid die gedurende het uitvoeren van het werk kunnen ontstaan. Deze risico’s dienen te worden verkleind of weggenomen. Zo ontstaan er minder gezondheidsklachten, ongevallen en verzuim. Je medewerkers zullen beter hun werk kunnen doen en zelfs productiever worden. De vraag is: moet een RI&E worden bijgesteld? En zo ja: wanneer?

Is een RI&E verplicht?

Heb je medewerkers in dienst, dan ben je een werkgever en is het verplicht een RI&E te hebben. Heb je geen RI&E, dan kun je te maken krijgen met een boete. Er wordt sinds 2021 strenger gecontroleerd door de Arbeidsinspectie, waardoor het des te belangrijker is een RI&E te maken. Als zzp’er/ondernemer ben je dit niet verplicht.

Bijstellen RI&E

Hoe lang een RI&E geldig is, wordt niet benoemd in de Arbowet. Wel dient de RI&E altijd actueel te zijn. Als een bedrijf iets verandert in de werkomstandigheden, werkmethoden of als je de keuze maakt om technische innovaties toe te voegen aan jouw organisatie, moet een RI&E bijgesteld worden. Ook kunnen er omtrent de certificering (zoals VCA) aanvullende eisen gesteld worden omtrent de termijn waarop de RI&E getoetst moet worden.

Je kunt je RI&E laten toetsen

Wil je er zeker van zijn of jouw RI&E nog actueel is? Dan kun je deze laten toetsen door een specialist. Zo ontdek je of jouw RI&E nog op alle punten voldoet of dat deze moet worden bijgesteld. Sowieso is het handig om periodiek een moment in te plannen om de RI&E nog even door te nemen. Bovendien wordt een RI&E bijgewerkt middels een logboek en is zo’n moment altijd goed om een kritische blik te werpen.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou