Wat wordt er verstaan onder transport en logistiek?

Transport & logistiek zijn twee verschillende termen die geregeld door elkaar gehaald worden. Zowel transport als logistiek hebben met elkaar te maken, maar zijn niet hetzelfde te noemen. Transport maakt namelijk deel uit van logistiek en betreft het goederenvervoer (transporteren) binnen de logistieke keten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om producten, maar ook om grondstoffen. Logistiek houdt het gehele beheer van de goederen en diensten in en is dus veel meer dan alleen het transport.

Wat is transport precies?

Transport is een deel van de logistieke keten en kan plaatsvinden op diverse momenten. Als het product klaar is en het distributiecentrum verlaat, wordt er al niet meer van transport gesproken. Men heeft het dan over distributie. Ook dit kan verwarrend zijn. Distributie is het laatste wat er gebeurt binnen de logistieke keten van een product. Het echte (fysieke) transport maakt hier slechts deel van uit. De producent kan een product zelf distribueren, maar ook extern uit handen geven. Dit wordt vaak gedaan door bedrijven als ze zich op de kern van hun productieproces willen blijven focussen en geen tijd kwijt willen zijn aan de distributie.

Logistiek

Met logistiek bedoelen we ook wel alle handelingen die verricht worden om een product bij de eindgebruiker te leveren. Dit kan bijvoorbeeld het inkopen van grondstoffen zijn, maar ook het maken van producten, het inplannen van het productieproces en het opslaan van diezelfde grondstoffen of producten. Het logistieke proces is vrij ingewikkeld en er dienen dan ook veel beslissingen te worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan besluiten over het inkoopbeleid. Ook moet de markt in de gaten worden gehouden, zodat er ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen.

 

Logistiek is van groot belang. Als dit er niet was, zouden winkels maar weinig goederen hebben en zouden ook online bestellingen niet zo snel bij jouw adres terechtkomen. Logistiek behelst het in goede banen leiden van het gehele proces, hier knelpunten in ontdekken en telkens weer nieuwe afwegingen maken om een product zo goed mogelijk bij de eindconsument te krijgen. En transport is hiervan dus een onmisbaar onderdeel.

Waarom dan toch transport en logistiek?

Men spreekt vaak van de transport en logistiek sector omdat in veel gevallen het een niet zonder het ander kan. Ook zijn er veel logistieke bedrijven die een deel van het transport op zich nemen en transportbedrijven die zich ook met logistiek bemoeien, bijvoorbeeld met planningen.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

Wat betekent logistiek?

Wat betekent logistiek? Wat betekent logistiek? Logistiek is de samenvatting van de complete keten van producent naar klant. Vanaf de productie, verscheping, opslag tot aan

Lees verder »

Wat is een containertruck?

Wat is een containertruck? Een containertruck is een speciale vorkheftruck die specifiek is ontworpen voor het heffen en verplaatsen van grote containers. Vrachtcontainers zijn zowel

Lees verder »