Ontruimingsplan horeca

Elke organisatie dient een goed ontruimingsplan te hebben dat aan alle eisen voldoet. Een ontruimingsplan voor horeca vergt extra aandacht. Horecagelegenheden verschillen namelijk op een belangrijk punt met de meeste andere bedrijven. Er zijn namelijk niet alleen medewerkers, maar vooral ook veel gasten aanwezig. Dat zorgt voor een extra uitdaging. Medewerkers kunnen immers worden getraind op ontruimingen, bijvoorbeeld door periodieke ontruimingsoefeningen te houden. Voor horecapersoneel is dat ook mogelijk, maar voor gasten niet. Hoe zorg je er dan voor dat bij een calamiteit een ontruiming goed verloopt? Dit is wat er komt kijken bij een ontruimingsplan voor horeca.

Een goed ontruimingsplan voor horeca

Een ontruimingsplan voor horeca is qua opzet niet heel anders dan een ontruimingsplan voor elk ander soort bedrijf. Het is echter de concrete invulling die op enkele details verschilt. Aanwezig in het ontruimingsplan zijn onder andere de onderdelen: situatietekening, gebouw, installatie- en organisatiegegevens, alarmeringsprocedure intern en extern, wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie, stroomschema alarmering, wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel, taken van diverse personeelsleden, een controlelijst en BHV logboek.

 

Wat specifieke aandacht behoeft in een ontruimingsplan voor horeca, is de veiligheid van gasten. Specifiek de rol die BHV’ers hierin spelen. Een groot verschil met een ontruiming in bijvoorbeeld een bedrijf, is dat het merendeel van de aanwezigen in de horeca voor het eerst in het pand aanwezig is en niet precies weet waar zich (nood)uitgangen bevinden en wat er moet gebeuren in het geval van een calamiteit. De BHV’ers spelen hier een cruciale rol in en dus moet in het ontruimingsplan worden vastgelegd hoe zij hulp bieden.

Hulp met ontruimen en een ontruimingsplan

Wil jij zeker weten dat jouw horeca onderneming een goede ontruiming uit kan voeren? De specialist van ARBO centrum zijn beschikbaar voor het verzorgen van een BHV cursus, het schrijven van een ontruimingsplan en het begeleiden van ontruimingsoefeningen.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou