Wat is een preventiemedewerker?

Wat is een preventiemedewerker? De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van alle werknemers.

 

De preventiemedewerker:

  • Waakt over een veilige en gezonde werkomgeving
  • Ziet erop toe dat alle medewerkers gezond en vitaal blijven onder de juiste werkomstandigheden
  • Heeft niet alleen preventie van ongevallen in het takenpakket, maar ook preventie van ziekteverzuim.

 

Een preventiemedewerker is een belangrijke schakel in het tot stand komen van het veiligheidsbeleid. En zorgt ervoor dat dit beleid goed wordt nageleefd.

Kortom: de preventiemedewerker is een onmisbare schakel op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Wat zijn de voordelen van een preventiemedewerker?

Met een preventiemedewerker in dienst, weet je dat de wensen en behoeften van alle medewerkers worden gehoord. Dat is ontzettend belangrijk, want zeker in het geval van veiligheidsbeleid worden de belangen van medewerkers direct geraakt.

 

De preventiemedewerker is de schakel tussen de werkvloer en de directie. Het management kan het nog zo goed bedoelen. De mensen op de werkvloer weten wat er speelt binnen het bedrijf. De preventiemedewerker staat dichter bij de werkvloer en kan daarom eenvoudig de stem zijn van de medewerkers.

 

De preventiemedewerker is makkelijk bereikbaar. De directie meestal niet. Er kan een drempel zijn om bij de directeur naar binnen te stappen. Communiceren met en via de preventiemedewerker zorgt voor korte lijnen en een lage drempel bij situaties die acute aandacht nodig hebben.

Kan iedereen preventiemedewerker zijn?

Ja, iedereen kan preventiemedewerker worden. Het is wel aan te raden dat het gaat om iemand met een fulltime functie. Je kunt je laten opleiden tot preventiemedewerker. Het is een nevenfunctie naast je dagelijkse functie.

Is een preventiemedewerker verplicht?

Het antwoord is ja. Voor ieder bedrijf met medewerkers in dienst, geldt dat het verplicht is om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben.

 

Heb je maximaal 25 medewerkers in dienst, dan mag je als directeur of werkgever zelf preventiemedewerker zijn. Heb je meer dan 25 medewerkers in dienst, dan ben je verplicht minimaal één preventiemedewerker aan te stellen.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou