Sinds 2007 vallen vrijwilligers niet meer onder het ARBO-besluit. Dit betekend dat een aantal wetten en regels niet meer van toepassing zijn op vrijwilligerswerk, maar een vrijwilligersorganisatie blijft verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden volgens het burgerlijk wetboek. Daarnaast blijft de Arbowetgeving voor sommige situaties wel van toepassing.

 

(Overheid.nl, 2017)

 

Ondanks dat een deel van de regelgeving is komen te vervallen, speelt veiligheid dus nog steeds een grote rol binnen vrijwilligersorganisaties. Als organisatie bent u verantwoordelijk voor eventuele ongevallen waarbij vrijwilligers betrokken zijn. Vrijwilligersorganisaties hebben er dus zeker baat bij de risico’s op de werkvloer te verkleinen. 

 

Ernstige risico’s

 

Zoals eerder genoemd blijft de Arbowetgeving bij ernstige risico’s wel van kracht. Dit geld voor de volgende situaties:

 

  • Werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia
  • Werken op hoogte (>2,5m)
  • Werk met een grote fysieke belasting
  • Werken met geluidsniveaus boven de 85dB
  • Werken met onveilige en/of niet deugdelijke arbeidsmiddelen
  • Werken met hijs- en hefwerktuigen
  • Werken op een bouwplaats
  • Werken in extreme temperaturen

 

(vrijwilligerswerk.nl, 2017)

 

Het goed opleiden van vrijwilligers zorgt ervoor dat vrijwilligersorganisaties deze risico’s kunnen beperken en daarmee kunnen voldoen aan de geldende Arbowetgeving. Daarnaast zijn de kosten bij ongevallen vaak erg hoog. Het voorkomen van ongevallen is daarom een hoge prioriteit. 

IS een RI&E verplicht om te maken?

 

Het is als vrijwilligersorganisatie niet meer verplicht een risico- inventarisatie en -evaluatie te maken. Desondanks is het toch verstandig om als organisatie een RI&E te maken. Zo wordt duidelijk welke risico’s binnen de organisatie een rol spelen en hoe deze tot het minimum beperkt kunnen worden. 

 

Het nemen van goede maatregelen is dus ook voor een vrijwilligersorganisatie erg belangrijk. In alle situaties waar werk wordt verricht, of het nou vrijwillig is of op betaalde basis, moet veiligheid prioriteit één zijn. 

 

Gebruikte bronnen:

 

Overheid.nl. (2017, November). Wet- en regelgeving. Opgehaald van wetten.nl: http://wetten.overheid.nl/BWBR0007687/2009-07-03

 

vrijwilligerswerk.nl. (2017, November). Veilige arbeidsomstandigheden. Opgehaald van Vrijwilligerswerk.nl: https://vrijwilligerswerk.nl/wetten-regels/veilige-arbeidsomstandigheden

Bericht delen:

Verder lezen?