Dit valt onder levensreddend handelen

“Levensreddend handelen”: je komt de term vaak tegen. Maar wat valt precies onder levensreddend handelen? Want zonder verdere uitleg of context, kan dit echt van alles zijn. Stel: je ziet iemand oversteken en hij/zij ziet de aanstormende auto niet. Je schreeuwt om te waarschuwen en de voetganger stopt op tijd. De auto raast voorbij. Heb je dan levensreddend gehandeld? Waarschijnlijk wel, maar dit is niet hoe de term levensreddend handelen doorgaans wordt gebruikt. Dit valt onder levensreddend handelen…

Levensreddend.handelen

Scroll om verder te lezen >>

BHV groepstraining volgen?

Wat valt onder levensreddend handelen?

De wetgeving omtrent BHV is opgenomen in de Arbowet. De Arbowet bepaalt dat bedrijven met werknemers verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Eén van die verplichte maatregelen is het opleiden van personeel tot BHV’er. Ook zegt de Arbowet dat er bij het bepalen van het aantal BHV’ers gekeken moet worden naar de grootte van het bedrijf. En de aanwezige risico’s.

 

Daaruit kun je opmaken dat van een bedrijf met drie fulltime medewerkers niet wordt verwacht dat alledrie deze medewerkers worden opgeleid tot BHV’er. Daarentegen zal voor een bedrijf met 200 fulltime medewerkers gelden dat drie BHV’ers op 200 man personeel te weinig is.

EHBO

Bij EHBO kun je direct denken aan levensreddend handelen, maar misschien ook niet. Want EHBO kan ook iets simpels betekenen, zoals het plakken van een pleister. Onder levensreddend handelen vallen dan ook de vaardigheden en handelingen die toegepast kúnnen worden om een leven te redden. Dat wil niet zeggen dat het altijd hierom gaat.

 

Schrijf je in voor een cursus levensreddend handelen van ARBO centrum

BHV

Net als bij EHBO maakt ook bij BHV levensreddend handelen onderdeel uit van het totale pakket aan vaardigheden. Dat is logisch, want EHBO is een cruciaal onderdeel van BHV. De andere onderdelen van BHV, evacueren en branden blussen vallen niet direct onder de noemer “levensreddend handelen”, maar daar ben je op die momenten waarschijnlijk wel alsnog mee bezig.

 

Schrijf je in voor een BHV cursus van ARBO centrum.

Reanimatiecursus

Reanimatie is waarschijnlijk voor velen de duidelijkste vorm van levensreddend handelen. Directer dan dit wordt het niet. Je bent op dat moment namelijk letterlijk bezig met het redden van het leven van een slachtoffer. Maar let op: hier wordt duidelijk dat dit ook bij EHBO het geval kan zijn. Niet alleen maakt reanimatie onderdeel uit van EHBO; EHBO omvat bijvoorbeeld ook het verbinden van een levensbedreigende wond. Ook dan ben je bezig met levensreddend handelen.

Schrijf je in voor een reanimatiecursus van ARBO centrum

AED

Reanimeren met de AED valt uiteraard ook onder levensreddend handelen. De laatste jaren is dit dé standaard geworden. De overlevingskansen van een slachtoffer zijn met AED vele malen groter dan met behulp van traditionele reanimatie (borstcompressies).

 

Schrijf je in voor een AED cursus van ARBO centrum.

Gerelateerde producten

AED elektroden

AED apparaat

Beademinigsballon

Beademingsmasker

Meer blogs lezen?

Wil je maandelijks een blog overzicht ontvangen?