De 5 beste brandpreventie tips

De kans op brand is nooit helemaal uit te sluiten. Toch kun je een hoop doen ter preventie. In deze blog lees je 5 tips voor bedrijven om het risico op brand te minimaliseren.

brandpictogram en blusdeken

1. Breng de risico’s in kaart

Brandpreventie begint met een goede inventarisatie van de risico’s. Want wanneer je de risico’s in kaart brengt weet je wat je moet doen om deze te vermijden. Ga na welke risico’s op brand er zijn in het bedrijf. Kijk daarbij naar ruimtes en werkzaamheden. Dit is een belangrijke eerste stap die je zal helpen om op de juiste plekken treffende maatregelen te nemen.

2. Maak een goed brandpreventieplan

Een brandpreventieplan is een belangrijk onderdeel van brandveiligheid. Het is een onderdeel van de RI&E het BHV plan en beschrijft de risico’s. Maar ook wat er wordt gedaan om brand tegen te gaan en hoe er wordt gehandeld op het moment dat er wel brand uitbreekt.

3. Investeer in de juiste middelen

Branden voorkomen is vooral een kwestie van goede kennis van veiligheid en zorgvuldig werken. Maar wat nu wanneer er wél brand uitbreekt? Je wilt er dan wel zeker van zijn dat medewerkers de juiste middelen hebben om de brand te blussen. Zorg voor goede rookmelders, maar ook brandblussers en een brandmeldinstallatie. Laat alle middelen regelmatig controleren.

4. Leid medewerkers op

Met medewerkers in dienst is het verplicht om genoeg medewerkers op te leiden tot BHV’er. Ook met het oog op brand is dit belangrijk. BHV’ers zijn namelijk getraind om beginnende branden te blussen. Overweeg ook om een medewerker op te leiden tot beheerder van de brandmeldinstallatie. Deze medewerker speelt dan tevens een belangrijke rol op het gebied van beleid.

5. En het belangrijkste: denk gewoon logisch na en neem geen risico’s

Brandpreventie begint met logisch nadenken. Neem geen onnodige risico’s en zorg ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van de gevaren. Kennis op het gebied van brandveiligheid vergroten kan door medewerkers hun VCA certificaat te laten behalen. Ook zijn de specialisten van ARBO centrum beschikbaar voor bijvoorbeeld het verzorgen van een toolboxmeeting over brandveiligheid of het organiseren van ontruimingsoefeningen.

Vragen over deze blog? Mail gerust naar marketing@arbocentrum.nl!

Meer blogs lezen?

Wil je maandelijks een blog overzicht ontvangen?