3 tips om een brand te voorkomen

Wat zijn goede tips om een brand te voorkomen? Veel tips die je kunt geven spreken voor zich. Natuurlijk gaat het erom dat je veilig werkt. Uiteraard probeer je het bedrijf zo in te richten dat er zo min mogelijk kans is op een brand. Toch kun je niet altijd een brand voorkomen. Een brand kan namelijk op veel manieren ontstaan. Lang niet altijd is daar iemand schuldig aan. Daarom richten wij ons in deze blog ook op hoe je kunt voorkomen dat een brand groter wordt. Hoe je ervoor zorgt dat deze niet kan uitbreiden en tijdig wordt geblust? We beginnen toch met 2 tips die moeten helpen om een brand in het bedrijf te voorkomen.

Brandblusser

Scroll om verder te lezen

Blusmiddelen laten keuren?

Zorg dat brandveiligheid leeft in het bedrijf

Kennis is macht. Ook op het gebied van brand. Medewerkers die goed zijn opgeleid en over de juiste kennis beschikken kunnen veiliger werken. Dat geldt ook op het gebied van brand. Zorg ervoor dat je medewerkers goede kennis hebben van brandveiligheid. Zorg er ook voor dat dit onderwerp echt leeft in het bedrijf. Veel branden kunnen worden voorkomen door ervoor te zorgen dat mensen opletten. Als iedereen zou opletten en niet te gemakzuchtig zou zijn, dan zouden er jaarlijks heel veel branden voorkomen kunnen worden.

Stel een preventiemedewerker aan

Bedrijven met 25 of meer medewerkers in dienst moeten verplicht een preventiemedewerker hebben. Wij kunnen dit aanraden voor alle bedrijven. Ook voor kleinere bedrijven. 

Waarom? Een preventiemedewerker houdt doorlopend mogelijk gevaarlijke situaties in de gaten. Hij of zij kan dus ook dagelijks bezig zijn met brandveiligheid. Een paar ogen dat hier altijd kritisch naar kijkt kan misschien wel brand voorkomen. Mogelijke verbeteringen en mogelijk gevaarlijke situaties worden door een preventiemedewerker snel ontdekt.

Zorg dat je een beheerder brandmeldinstallatie hebt

Zoals wij al schreven in de inleiding: een brand is niet altijd te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een elektrisch apparaat dat kortsluiting maakt. Een uitslaande brand is in zo’n geval vaak wel te voorkomen. Door snel te handelen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je een beheerder brandmeldinstallatie hebt. Zo weet je zeker dat er een goede procedure is voor het melden van brand. En dat er een aangewezen persoon is die direct in actie kan komen om hulpdiensten in te schakelen. Natuurlijk zorg je ook voor goed opgeleide BHV’ers. Zij zijn de mensen die zijn getraind om beginnende branden te blussen.

Gerelateerde producten

Rookmelder Smartwares RM218

Rookmelders

Brandblusser schuim 6 liter

Brandblusser

Noodverlichting

Brandpreventie pakketten

Meer blogs lezen?

Wil je maandelijks een blog overzicht ontvangen?