Wat moet er in een RI&E staan?

Elke werkgever is verplicht tot het opstellen van een RI&E. RI&E staat voor “Risico Inventarisatie & Evaluatie”. Het is een document waarin bedrijfsrisico’s worden beschreven, alsmede hoe hiermee om wordt gegaan, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe gebeurtenissen worden geëvalueerd en verwerkt. Elk bedrijf moet dus verplicht een RI&E hebben. De verplichting gaat echter verder dan dat alleen. In de RI&E moet ook een aantal verplichte punten worden opgenomen. Wij vertellen je welke dit zijn.

Wat moet er in een RI&E staan?

Elk bedrijf heeft een eigen RI&E die voor een groot gedeelte uniek is. Toch zijn er enkele verplichtingen over punten die altijd behandeld moeten worden.

 

Volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet moet een RI&E in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 

  • Een overzicht geven van de risico’s die het werk met zich meebrengt
  • Een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen die worden getroffen
  • Een overzicht van risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (in ieder geval voor jeugdige werknemers en zwangere of borstvoeding gevende medewerkers)
  • De RI&E moet een beschrijving bevatten die uitlegt hoe werknemers toegang hebben tot preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, hogere veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en arbodienst
  • Een plan van aanpak met maatregelen om de risico’s te voorkomen of te beperken. Bij elke maatregel uit het plan van aanpak moet worden aangegeven wanneer deze wordt uitgevoerd.

Hoe zorg ik voor een goede RI&E?

Zelfs wanneer je precies weet welke punten in de RI&E verwerkt moeten worden, kan het opstellen van een goede en volledige RI&E een uitdaging zijn. Gelukkig zijn er manieren om hiervoor te zorgen. Zo kunnen er RI&E voorbeeldteksten worden gebruikt. Ook kun je de specialisten van ARBO centrum inschakelen voor het laten maken van een RI&E, zodat je zeker weet dat jouw RI&E op alle punten aan de eisen voldoet.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou