Een van de meest voorkomende arbeidsongevallen is een val. In Nederland valt het qua absoluut aantal mensen dat letsel oploopt door een val nog mee, mede door de strenge veiligheidseisen. Toch gaat het per jaar in ons land nog steeds om duizenden mensen die ten val komen tijdens hun werk met bijvoorbeeld een ladder, rolsteiger of hoogwerker. Wil je als ondernemer je medewerkers zo goed mogelijk beschermen, dan moet je dus goede maatregelen nemen om valgevaar te verkleinen. Hieronder vind je diverse tips om ze veilig te laten werken op hoogte.

Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie opstellen

Een RI&E is een globale inventarisatie van de risico’s en gevaren binnen een bepaald organisatie. Het gaat om aanwezige gevaren en al genomen risico-beperkende maatregelen op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn. Daarnaast gaat het om de evaluatie van de aan de gevaren verbonden risico’s, de prioritering van de risico’s. In het Plan van Aanpak dient tenslotte vermeld te zijn welke maatregelen genomen zullen worden. Heb je als ondernemer meer dan 25 medewerkers in dienst, dan dient de RI&E getoetst te worden door een Arbo-deskundige.

Werken met valbeveiliging

Valbeveiliging is al nodig bij het werken op een hoogte van 2,5 meter of hoger. Algemene beveiliging kan bestaan uit het plaatsen van balustrades, dakrandbeveiliging of vaste trappen. Is dat niet mogelijk, dan is persoonlijk valbeveiliging zoals een harnas een vereiste. Hierbij dient enkel goedgekeurde valbeveiliging gekozen te worden, waarvan de fabrikant een CE-keurmerk heeft. Laat medewerkers alleen met valbeveiliging werken als hier ook mee geoefend is, anders kunnen er alsnog snel gevaarlijke situaties ontstaan door een onjuiste bevestiging of montage bijvoorbeeld. Nog beter is een gerichte training, zoals een hoogwerker cursus. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door middel van een eendaagse opleiding bij een ARBO centrum.

De werkplek zo veilig mogelijk maken en houden

Naast het inventariseren van de gevaren en het werken met valbeveiliging is het natuurlijk het belangrijkst om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor medewerkers. Scherm daarom vloer- en wandopeningen af. Laat je een nieuw bedrijfspand bouwen, zoals een magazijn? Neem dan al in een bouwontwerp structurele arbeidsmiddelen voor werken op hoogte en valbeveiligingen op.

Tenslotte is nog wel een van de meest belangrijke tips het opruimen van de werkplek. Een val wordt vaak veroorzaakt doordat iemand struikelt, uitglijdt, of zich verstapt. Door losliggende materialen of gereedschap netjes op te bergen wordt de kans op een val aanzienlijk verkleint, waarmee je de werkplek ook zo veilig mogelijk houdt.

Verder lezen?