VCA voor ZZP'ers verplicht?

Een vraag waar veel ZZP’ers mee zitten, is: is VCA voor ZZP’ers verplicht? Het antwoord op die vraag is eigenlijk hetzelfde als het antwoord op de vraag of VCA verplicht is voor werknemers. Strikt genomen is een VCA certificaat niet verplicht. De arbowet schrijft voor dat werkgevers en werknemers aan moeten kunnen tonen dat zij over de juiste kennis op het gebied van veiligheid en risico’s beschikken. Deze bepaling geldt ook voor ZZP’ers. Er zijn diverse manieren om dit aan te tonen, maar het VCA certificaat is het meest gangbaar. Vandaar ook dat het hebben van dit certificaat door veel opdrachtgevers aan ZZP’ers verplicht wordt gesteld.

Welk VCA certificaat geldt voor ZZP’ers?

Werknemers kunnen twee verschillende VCA certificaten halen. Het basis VCA certificaat, of het VCA VOL certificaat. Het VCA VOL certificaat is specifiek bedoeld voor leidinggevende medewerkers.

 

ZZP’ers kunnen daarnaast nog andere VCA-certificaten halen. Welk certificaat nodig is, is afhankelijk van de hoedanigheid waarin de ZZP’er werkzaam is. Een ZZP’er kan certificaten halen op persoonlijke titel, of als bedrijf. Wanneer een ZZP’er wordt ingehuurd als meewerkende professional, gaat het om het B-VCA of VCA VOL certificaat.

 

Wordt de ZZP’er echter ingehuurd als aannemer of onderaannemer, dan gelden certificaten op bedrijfsniveau. Het kan dan gaan om het VCA* certificaat voor onderaannemers, of het VCA** certificaat voor hoofdaannemers.

VCA halen bij ARBO centrum

ZZP’ers die het VCA certificaat willen behalen, kunnen bij ARBO centrum terecht voor de benodigde cursus. Onze VCA cursus kent een slagingspercentage van ruim 95%. Na de cursus wordt er direct examen gedaan en zo kan het VCA certificaat in een dag worden gehaald.

 

VCA voor ZZP’ers is dus niet wettelijk verplicht, maar wel sterk aan te raden. Niet alleen kun je als ZZP’er hiermee aantonen dat aan veiligheidseisen is voldaan; ook opdrachtgevers zullen dit certificaat vrijwel altijd verlangen.

Cursus inplannen?

VCA certificaat halen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »