RI&E plan van aanpak

Een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) bestaat uit drie onderdelen: een inventarisatie, een evaluatie en een plan van aanpak. Het RI&E plan van aanpak is ontzettend belangrijk om de RI&E optimaal te implementeren in de dagelijkse werkzaamheden. Het zorgt ervoor dat wat in de RI&E is geïnventariseerd ook daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd.

 

Inventarisatie van risico’s is vanzelfsprekend van cruciaal belang. Het is de eerste stap op weg naar een goede risicobeheersing. Theorie alleen is echter niet voldoende. Het RI&E plan van aanpak vormt de schakel van de theorie naar de werkvloer. Het plan van aanpak werkt de punten van de inventarisatie verder uit en bepaalt concreet hoe gehandeld moet worden.

Wat staat er in een RI&E plan van aanpak?

Een goed RI&E plan van aanpak behandelt enkele vaste punten en volgt vaste stappen. De concrete invulling is afhankelijk van de risico-inventarisatie. In het plan van aanpak worden de risico’s verder beschreven en wordt – onder andere – vastgelegd wat er gedaan wordt ter preventie.

 

In het RI&E plan van aanpak worden alle geïnventariseerde risico’s stuk voor stuk belicht. Om tot een goed plan te komen, is het belangrijk om de juiste vragen te stellen. Deze vragen zijn onder andere:

 

  • Welk risico is benoemd?
  • Welke maatregel wordt genomen om de kans op dit risico te verkleinen?
  • Wat is er nodig om deze maatregel goed uit te kunnen voeren?
  • Wie is verantwoordelijk voor deze maatregel?
  • Wat betreffen de kosten hiervan?

Wat is het beoogde resultaat van de maatregel?

Wanneer is de maatregel geslaagd? Wanneer Inspectie SZW controle uitvoert op de RI&E, zal er niet alleen gekeken worden of er voldoende aandacht is besteed aan de inventarisatie, maar ook of er voldoende werk is gemaakt van preventie.

Hulp bij de RI&E

Wil men er als organisatie zeker van zijn dat de RI&E, inclusief het RI&E plan van aanpak aan alle eisen voldoet en de benodigde kwaliteit en bescherming biedt? Schakel dan de experts van ARBO centrum in om te helpen bij het opstellen van de RI&E.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou