Keuring brandblussers wetgeving

Heb je een bedrijf, dan ben je wettelijk verplicht om in ieder geval elke twee jaar je brandblussers te laten keuren. Is er in jouw bedrijf of branche een hoger risico op brand? Dan kan het zo zijn dat je brandblussers ieder jaar of ieder half jaar moet worden gekeurd. Het is ook mogelijk dat je verzekeraar extra eisen stelt aan de frequentie van keuring. Controleer dit goed.


Kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels, vallen onder de REOB, de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. Deze regeling schrijft voor dat draagbare en verrijdbare blustoestellen minimaal één keer in de twee jaar moeten worden gekeurd.

Dit is niet nieuw. Het is al tientallen jaren verplicht om blusmiddelen periodiek te laten keuren. Het niet naleven van deze regels kan je een fikse reprimande of boete opleveren.

Niet alleen de brandweer kan controleren of de keuring van je brandblussers in orde is. Ook verzekeraars controleren of de keuring volgens de voorschriften heeft plaatsgevonden. Vooral deze laatste partij moet niet worden onderschat. Wanneer je blusmiddelen niet gekeurd zijn, kan het zomaar voorkomen dat de verzekering niet uitkeert bij een claim op de brandverzekering.

De wet is er niet voor niets

Ruim 20% van de brandblussers worden na de keuring afgekeurd. Vaak vanwege:

  • Weersinvloeden, zoals vorst of condens
  • Vervanging van de blusstof
  • Leeftijd van de blusser
  • De economische leeftijd
  • Technische mankementen
  • Roestvorming, inwendig en uitwendig
  • Beschadiging

Bovenstaande voorbeelden geven wel aan hoe belangrijk het is om brandblussers regelmatig te laten keuren in het kader van brandveiligheid. Ook wanneer deze nog vrij nieuw zijn, is het laten keuren de enige manier om er zeker van te zijn dat je op brandblussers kunt vertrouwen.

Uitzondering voor brandhaspels

Anders dan draagbare en verrijdbare brandblusapparaten moeten brandslanghaspels jaarlijks gekeurd worden. Dit heeft te maken met het risico van legionellabesmetting.

Een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou