Veilig werken met een verreiker is vanzelfsprekend van cruciaal belang. Dit geldt voor elk bedrijfsvoertuig. Het werken met een bedrijfsvoertuig brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee. Dat geldt zeker niet in de laatste plaats voor een verreiker. Dit is een zwaar bedrijfsvoertuig dat, wanneer niet goed bestuurd, grote schade aan kan richten aan objecten en een gevaar kan vormen voor de omgeving. Daarom is veilig werken met een verreiker van cruciaal belang. Houd altijd rekening met de volgende punten.

Veilig werken met een verreiker: wees altijd alert

Alertheid is misschien wel de belangrijkste factor om veilig te werken met een verreiker. Veel ongelukken ontstaan door onoplettendheid. Dit kan voorkomen worden. Een bestuurder van een verreiker dient altijd bewust te zijn van de omgeving en zijn/haar handelen en rijgedrag hieraan aan te passen.

Controleer de verreiker altijd voor gebruik

Veilig werken met een verreiker is alleen mogelijk wanneer deze in een goede staat is. Controleer de verreiker altijd voor gebruik. Tijdens een goede inspectie kunnen eventuele aandachtspunten of defecten direct worden opgemerkt. Deze kunnen verholpen worden of er kan voorkomen worden dat er met een onveilige verreiker wordt gewerkt.

Houd rekening met de limiet

Elke verreiker heeft een maximale capaciteit. Om veilig te kunnen werken is het van het grootste belang dat deze capaciteit niet wordt overschreden. Een verkeerd of te zwaar beladen verreiker kan lading verliezen of kantelen, met mogelijk grote schade voor objecten en letsel voor personen als gevolg.

Ga correct om met hellingen en oneffenheden

Wordt er met de verreiker gereden, let dan op dat er altijd correct wordt omgegaan met hellingen en oneffenheden op de route. Elke helling moet frontaal (voorwaarts) worden genomen. Daarbij kan de lading iets worden gekanteld om niet van de verreiker af te vallen en kan het hefsysteem worden gelift om aanrijdingen met de ondergrond te voorkomen.

Houdt de vorken altijd voldoende boven de grond

Ook op vlak terrein is het belangrijk om de vorken altijd voldoende boven de grond te houden. Dit om onverwachte aanrijdingen of stoten tegen objecten die men over het hoofd ziet te voorkomen.

Een verreiker cursus leert men veilig werken

Met een verreiker cursus van ARBO centrum leert men veilig werken met een verreiker. De cursus wordt beëindigd met een examen, waarna de kandidaat voor een duur van vijf jaar een verreiker certificaat ontvangt.

Bericht delen:

Liever direct telefonisch contact met een van onze veiligheidskundigen?

Verder lezen?