Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?

Het woord zegt het al. Een preventiemedewerker doet aan preventie. Maar wat betekent dit concreet? De belangrijkste taak van een preventiemedewerker is het waken over een veilige en gezonde werkomgeving. Hij/zij ziet erop toe dat alle medewerkers gezond en vitaal blijven onder de juiste werkomstandigheden.  Daarbij gaat het niet alleen om preventie van ongevallen, maar ook om preventie van ziekteverzuim. 

 

Een preventiemedewerker speelt daarnaast een cruciale rol in het tot stand komen van het veiligheidsbeleid. Met een preventiemedewerker in dienst, weet je dat de wensen en behoeften van alle medewerkers worden gehoord. Dat is ontzettend belangrijk, want zeker in het geval van veiligheidsbeleid worden de belangen van medewerkers direct geraakt.

 

Behalve dat de preventiemedewerker meewerkt aan het veiligheidsbeleid, ziet deze er ook op toe dat het beleid goed wordt nageleefd. Kortom: de preventiemedewerker is onmisbaar als schakel tussen de directie en de werkvloer op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Wat zijn de voordelen van een preventiemedewerker?

Het grote verschil tussen de preventiemedewerker en de directie is de korte lijn. De mensen op de werkvloer weten namelijk wat er speelt binnen het bedrijf. De preventiemedewerker staat dichter bij de werkvloer en kan daarom eenvoudig de stem zijn van de medewerkers. 

 

De preventiemedewerker is meestal makkelijk bereikbaar dan de directie, die vaak buiten de deur is. Er kan een drempel zijn om bij de directeur naar binnen te stappen.

 

Communiceren met en via de preventiemedewerker zorgt voor korte lijnen en een lage drempel bij situaties die acute aandacht nodig hebben.

Is een preventiemedewerker verplicht?

Het antwoord is ja. Voor ieder bedrijf met medewerkers in dienst, geldt dat het verplicht is om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. 

 

Heb je maximaal 25 medewerkers in dienst, dan mag je als directeur of werkgever zelf preventiemedewerker zijn. Heb je meer dan 25 medewerkers in dienst, dan ben je verplicht minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. 

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou