Wat is een bedrijfsnoodplan?

Het bedrijfsnoodplan is een bundeling van alle veiligheidsplannen binnen een bedrijf. Het bedrijfsnoodplan is een belangrijk document voor alle werknemers en alle bedrijfshulpverleners.

Wanneer er sprake is van een calamiteit, vertrouwt het bedrijf op het personeel om alles in goede banen te leiden. Het is daarom belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het bedrijfsnoodplan. BHV’ers moeten op de hoogte zijn van alle belangrijke documenten op het gebied van veiligheid.

Een bedrijfsnoodplan is een bundeling van onderstaande informatie:

  • De RI&E
  • Het ontruimingsplan
  • Het BHV-plan
  • Het veiligheidsplan
  • Het beveiligingsplan.

Wat staat er precies in een bedrijfsnoodplan?

In het bedrijfsnoodplan staat duidelijk en overzichtelijk:

  • Hoe ziet de BHV organisatie eruit?
  • Hoe verloopt de structuur van BHV? Wie is verantwoordelijk voor wat, en in welke volgorde?
  • Wie vervangt BHV’ers die niet beschikbaar zijn? Wat is het back-up plan voor BHV?
  • Hoe werkt de organisatie bij een grote calamiteit of ramp samen met de gemeente?

Waarom is één overzichtelijk plan zo belangrijk?

Bij een ernstige noodsituatie komt er ontzettend veel op je af. Er moet heel veel tegelijkertijd gebeuren. Handelingen moeten op elkaar worden afgestemd. Werknemers moeten weten wat ze moeten doen. Wat heeft prioriteit. Kortom: elke minuut telt. Om dan verschillende plannen bij elkaar te moeten zoeken kost te veel tijd.

Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat BHV’ers tijdens een calamiteit het bedrijfsnoodplan moeten doornemen. Daar is helemaal geen tijd voor. Het is belangrijk dat zij te allen tijde op de hoogte zijn van de informatie uit dit plan, zodat zij direct de juiste actie kunnen ondernemen in geval van een ernstige calamiteit.

 

Ook is het belangrijk dat de rest van het personeel weet wat er in het bedrijfsnoodplan staat. Dit zodat zij ook weten wat er moet gebeuren bij een calamiteit. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat al het personeel op de hoogte is van de inhoud van het bedrijfsnoodplan.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou