Wat betekent VCA VOL?

Bij VCA kom je verschillende termen tegen, zoals VCA VOL. Maar wat betekent VCA VOL? VCA VOL is een acroniem (samentrekking) die staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”) (VCA) en “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden” (VOL). Nu je die betekenis weet, kun je waarschijnlijk ook al deels inschatten voor wie VCA VOL bedoeld is.

Voor wie is VCA VOL bedoeld?

VCA VOL is er dus specifiek voor operationeel leidinggevenden. Met andere woorden: medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren (in de definitie van VCA, dus met het oog op veiligheid, gezondheid en milieu), maar daarbij ook collega’s aansturen.

 

VCA VOL is dus nadrukkelijk anders dan VCA basis, hoewel de basis van beide opleidingen overeenkomt. VCA VOL gaat verder waar VCA basis stopt.

Wat betekent VCA VOL in de praktijk?

Dankzij VCA zijn veel sectoren een stuk veiliger geworden. VCA zorgt voor belangrijke kennis op het gebied van risico’s qua veiligheid, gezondheid en milieu. Hierdoor leren medewerkers beter potentieel risicovolle of gevaarlijke situaties te herkennen en weten zij hoe zij hun werkzaamheden veilig uit moeten voeren.

 

Het verschil tussen VCA basis en VCA VOL zit hem in een stuk verantwoordelijkheid. Natuurlijk leert ook VCA basis je om rekening te houden met je omgeving. Maar dat is iets anders dan leiding geven. Operationeel leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor hun team. Ook op het gebied van veiligheid. Als operationeel leidinggevende moet je in staat zijn om een veilige werkomgeving voor je teamleden te kunnen waarborgen en in de gaten te houden of zij zelf ook veilig blijven werken. Wat dat betreft ben je als het ware een verlengstuk van de organisatie.

 

De organisatie heeft de wettelijke verplichting om te zorgen voor goede, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Als operationeel leidinggevende is het ook aan jou om hier in de praktijk voor te zorgen en dit te controleren. Dus wat betekent VCA VOL in de praktijk? Dat je niet alleen je eigen veiligheid garandeert, maar dat je ook weet hoe je dit voor je teamleden doet.

Hoe behaal je VCA VOL?

Je VCA VOL certificaat behaal je, net als je basiscertificaat, door het afleggen van een officieel examen. Om je VCA VOL te behalen, hoe je niet eerst je VCA basis te hebben. Onderwerpen die in het VCA VOL examen aan bod komen, zijn:

 

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Preventie
 • Werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit
 • Brand en explosie
 • Ongevallen
 • Noodsituaties
Cursus inplannen?

VCA certificaat halen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »