Heeft VCA betrekking op brand?

Dat heeft het absoluut. Hoewel VCA zich niet specifiek op brand of brandbestrijding richt, is dit toch een onderwerp dat een prominente rol speelt in VCA. VCA staat namelijk voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. Het behoeft geen uitleg dat brand een belangrijk onderwerp is op het gebied van veiligheid.

Heeft VCA betrekking op brand, en op welke manier?

VCA heeft dus absoluut betrekking op brand. VCA gaat over veiligheid in de brede zin van het woord. VCA is geen instrument dat specifiek ingaat op bijvoorbeeld brandbestrijding. Daar is het ook niet voor bedoeld. VCA is bedoeld om veiliger te kunnen werken en het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen.

 

Brand is een veel voorkomende oorzaak van bedrijfsongevallen en uiteraard een grote bedreiging voor de veiligheid. VCA draagt bij aan brandpreventie. Het gaat natuurlijk niet inhoudelijk net zo diep als een brandblus cursus of andere brand gerelateerde cursussen, maar behandelt wel belangrijke algemene veiligheid met het oog op voorkomen van branden.

 

Hoe voer je jouw werk zo goed en veilig mogelijk uit met het oog op het minimaliseren van risico’s voor jezelf en de omgeving? Dat is waar VCA om draait.

Hoe VCA helpt brand tegen te gaan

VCA zorgt voor meer kennis en bewustzijn. VCA gecertificeerde bedrijven weten waar zij op moeten letten om te zorgen voor een gezonde, veilige werkomgeving van medewerkers. Goed opgeleide medewerkers met VCA certificaat weten hoe zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren met inachtneming van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Kortom: medewerkers met een VCA certificaat zijn zich meer bewust van risico’s en ook van hun rol hierin. Daarom zullen zij over het algemeen minder vaak arbeidsongevallen veroorzaken of hierbij betrokken raken. Statistieken wijzen dit ook uit, want sinds de intrede van VCA in 1994 zijn in veel sectoren de statistieken op het gebied van bedrijfsongevallen sterk verbeterd.

Hoe is brand in VCA verwerkt?

VCA is er in verschillende vormen: VCA basis, VCA VOL en VIL VCU (voor intercedenten). In VCA basis komt brand terug in het onderwerp “gevaarlijke stoffen”. VCA VOL heeft zelfs een apart onderdeel “brand en explosie”.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »