RI&E: Wat je moet weten over risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een RI&E?

Een RI&E, oftewel een risico-inventarisatie en -evaluatie, is een belangrijk instrument voor bedrijven om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te waarborgen. Als werkgever ben je verplicht om een RI&E uit te voeren en maatregelen te nemen om risico’s te beheersen. Maar wat houdt een RI&E precies in en waarom is het zo belangrijk?

Inventariseren van risico's

Bij het uitvoeren van een RI&E ga je als werkgever samen met je medewerkers alle mogelijke risico’s op de werkvloer in kaart brengen. Denk hierbij aan fysieke gevaren, zoals gladde vloeren of gevaarlijke machines, maar ook aan psychosociale risico’s, zoals werkdruk of pestgedrag. Het is belangrijk om elk potentieel risico nauwkeurig te documenteren en te evalueren.

Evalueren en prioriteren

Na het inventariseren van de risico’s is het tijd voor de evaluatie. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van elk risico en de kans dat het zich voordoet. Op basis van deze evaluatie kan een prioriteitenlijst worden opgesteld, zodat de meest urgente risico’s als eerste aangepakt kunnen worden.

Maatregelen treffen

Het nemen van maatregelen is essentieel om de risico’s te beperken. Dit kan variëren van het aanpassen van werkprocessen tot het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is belangrijk om hierbij altijd de betrokken medewerkers te raadplegen en samen te werken aan oplossingen.

Opstellen van een plan van aanpak

Na het inventariseren, evalueren en treffen van maatregelen is het zaak om een plan van aanpak op te stellen. Dit plan geeft weer hoe de risico’s worden beheerst en welke maatregelen er genomen zijn. Daarnaast bevat het plan een overzicht van de deadlines en verantwoordelijkheden.

Een continu proces

Een RI&E is geen eenmalige actie, maar een continu proces. Het is belangrijk om regelmatig de inventarisatie te herzien en te actualiseren. Nieuwe risico’s kunnen immers ontstaan door bijvoorbeeld veranderingen in de werkprocessen of nieuwe technologieën. Door periodiek de RI&E te updaten, blijft de veiligheid en gezondheid op de werkvloer gewaarborgd.

Conclusie

Een goede risico-inventarisatie en -evaluatie is van groot belang voor de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Door alle risico’s zorgvuldig in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen, zorg je ervoor dat jouw medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Vergeet niet om regelmatig de RI&E te herzien en bij te werken, zodat je altijd up-to-date blijft en mogelijke risico’s tijdig kunt identificeren en aanpakken.

Vragen over deze blog? Mail gerust naar marketing@arbocentrum.nl!

Meer blogs?

Wil je maandelijks een blog overzicht ontvangen?

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.