Onderhoud aan de AED

Onderhoud aan de AED is cruciaal. Waarom? Omdat de AED zelf cruciaal is. Gelukkig worden de meeste AED’s bijna nooit gebruikt, of zijn zij zelfs helemaal niet nodig. Maar één ding is zeker: wanneer een AED wel nodig is, wil je de absolute zekerheid dat deze optimaal presteert. Door de AED met regelmaat te laten onderhouden, zorg je ervoor dat deze maximale prestaties blijft leveren. Want zoals voor alle elektronische apparatuur geldt ook voor een AED dat de prestaties kunnen afnemen naarmate de tijd verstrijkt. Goed onderhoud voorkomt dit.

onderhoud AED

Scroll om verder te lezen

BHV cursus volgen?

Hoe ziet onderhoud aan de AED eruit?

Onderhoud aan de AED richt zich op verschillende gebieden. De drie belangrijkste gebieden zijn: diagnose van het apparaat, onderhoud aan de batterijen en onderhoud aan de elektroden.

 

AED’s hebben zelftestfuncties. Dit houdt in dat het apparaat met vaste intervallen test of bepaalde systemen nog werken. De ene AED doet dit uitgebreider dan de andere. Maar naast deze zelftests kan bij een AED nog meer informatie worden uitgelezen tijdens een diagnose. Zo komen tijdens onderhoud eventuele fouten, defecten of storingen aan het licht.

 

De effectiviteit van een AED valt of staat met de prestaties van de accu. Tijdens onderhoud aan de AED wordt getest of de accu nog voldoende capaciteit heeft om krachtige schokken te geven. 

Elke AED heeft een vooraf bepaalde capaciteit, dat wil zeggen: het vermogen om een bepaald aantal schokken af te geven. Tijdens het onderhoud aan de AED wordt gecontroleerd of de huidige capaciteit nog voldoende is. Zo niet, dan kan de accu worden vervangen.

 

Ook de elektroden zijn van cruciaal belang. Deze zorgen voor contact met het slachtoffer. Wanneer de controle/onderhoud plaatsvindt, zal worden gekeken of de elektroden nog houdbaar en goed werkend zijn.

Onderhoud aan de AED inplannen

Laat onderhoud aan de AED altijd uitvoeren door een specialist. ARBO centrum is je graag van dienst. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Gerelateerde producten

AED apparaat

AED elektroden

Beademingsmasker

Beademinigsballon

Meer blogs lezen?

Wil je maandelijks een blog overzicht ontvangen?