In deze sectoren wordt VCA toegepast

VCA is gemeengoed geworden. Er zijn in Nederland tienduizenden bedrijven en een paar miljoen mensen die werken met VCA. In welke sectoren VCA wordt toegepast lees je hier. Een tipje van de sluier: het zijn er inmiddels ruim meer dan twintig.

VCA boek

Petrochemie: de sector waar het allemaal begon

Voordat we kijken naar de sectoren waarin VCA wordt toegepast, is het goed om even stil te staan bij de sector waaraan we VCA te danken hebben: de petrochemie. Eind jaren tachtig werd geconcludeerd dat er sprake was van veel te veel (ernstige en dodelijke) ongelukken in deze gevaarlijke sector. Om dit aantal terug te dringen werd er gewerkt aan een veiligheidschecklist die kon worden toegepast. En die verplicht werd gesteld in deze sector. Dat werd VCA: de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

Deze sectoren volgden

Het effect van VCA was vrijwel direct zichtbaar in de petrochemische industrie. Het aantal bedrijfsongevallen nam af. Dit wekte de interesse van andere sectoren. Stuk voor stuk volgden zij. Tot aan het punt waar wij inmiddels zijn aanbeland. VCA wordt nu toegepast in deze sectoren: de beveiliging, binnenvaart, bouw, elektrotechniek, groenvoorziening, meubelmakerij, petrochemie, offshore, scheepsbouw, schildersbranche, schoonmaakbranche, transport en logistiek en uitzendbureaus (met een speciale VCA: VIL-VCU). Dit zijn slechts de hoofdsectoren/branches. VCA wordt ook toegepast in veel subbranches. Bij VCA zijn tientallen branche-organisaties aangesloten.

Is VCA in deze sectoren verplicht?

VCA is verplicht in de sectoren waarin het wordt toegepast. Dat is (nog) niet als zodanig in de wet vastgelegd. Toch wordt het zo beschouwd. Je bent namelijk wel wettelijk verplicht om aan te kunnen tonen dat je over de juiste kennis op het gebied van veiligheid beschikt. Zonder VCA certificaat wordt dat lastig.

Ook je VCA certificaat halen?

Wil jij ook je VCA certificaat halen? Dat is verstandig en wanneer je in één van de VCA branches wilt werken dus zelfs verplicht. Schrijf je in voor een VCA cursus van ARBO centrum.

Vragen over deze blog? Mail gerust naar marketing@arbocentrum.nl!

Meer blogs?

Wil je maandelijks een blog overzicht ontvangen?